Slipper fengsel for trussel

0Shares

Straffen for truslene ble avsagt i Senja tingrett nylig. 45 dager fengsel, som er gjort betinget med prøvetid på to år.

Senja tingrett med sorenskriver Torstein Møller i spissen, mener 42-åringens fortid som torturoffer i heimlandet Iran er avgjørende for at han slipper å sone fengselsstraff i Norge, selv om truslene han kom med førte til alvorlig frykt hos den kvinnelige flyktningkonsulenten, i følge Folkebladet.

– Han kommer fra Iran og har deltatt i virksomhet i politiske partier som der er forbudt. Han har vært i fengsel og torturert og har varige skader etter torturen, framgår det av dommen mot 42-åringen.

I formildende retning mener retten det er grunn til å legge vekt på at det er vanskelig for flyktninger å forstå at man blir behandlet forskjellig etter hvilken kommune man bor i, og at satsene for stønadsutbetaling forandres på et grunnlag av kriterier som er vanskelig å forstå.