Slår lite ut på statistikken

De utgjør så få kvinner av det totale antall, ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Det fødes færre barn i Norge. Det er fordi det vokser opp færre norske kvinner til å føde dem. I tillegg kan det se ut som om disse kvinnene også velger å få et mindre antall barn.

Svært mange norske kvinner får barn når de er godt over tredve. Det er utviklingen de siste tyve årene.

Dette gjelder gjerne kvinner med høyere utdannelse. Kvinner uten utdannelse velger ofte å få barn tidlig.

Les mer i Aftenposten: Jobben avgjør barneflokken din