ICC dommere utpekt

Dommere til den internasjonale straffedomstolen utpekt
Gehan Christy
Latest posts by Gehan Christy (see all)

FN utpekte lørdag alle de 18 dommerne (11 menn og 7 kvinner) som skal lede arbeidet ved den internasjonale straffedomstolen ICC i Haag. Gruppen består av .

Dommerne ble utpekt gjennom en komplisert prosess, der de 85 landene som har ratifisert avtalen om domstolen måtte igjennom 33 avstemninger i løpet av fire dager. I løpet av denne prosessen trakk 25 land tilbake sine dommerkandidater.

Domstolen skal behandle anklager om krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. USA nekter å godta en slik domstol, og har fått i stand tosidige avtaler med en rekke andre land for å unngå at amerikanske statsborgere blir stilt for ICC.

Neste skritt i prosessen er oppnevning av domstolens aktor, og det er ventet at dette vil skje i løpet av april. Aktoren vil få like høy status som mange framtredende statsmenn. Han betegner derfor valget av ICC-aktor som et uhyre viktig skritt.