Bryter Folkretten?

0Shares
Gehan Christy
Latest posts by Gehan Christy (see all)

Forsvaret kan bryte Folkeretten når de pålegger alle som skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner å ta HIV-test.

Både Utenriksdepartementet (UD) og lovavdelingen i Justisdepartementet tror at et generelt påbud om HIV-testing kan være i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 8 rett til respekt for privatliv.

–Vi har bedt Forsvarsdepartementet vurdere om dette kan være i strid med EMK, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i UD til Dagsavisen.

Men Forsvarsdepartementet vil ikke endre forskriften. Departementet mener at de krav som stilles til soldater som skal delta i slike operasjoner er så spesielle at HIV-smittede ikke kan tjenestegjøre.