Rekordmange familiegjenforeninger i 2002

Dette omfatter innvilgelse av familiegjenforeninger i Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og politiet.

Antall familiegjenforeninger og hvem de ble familiegjenforent med 1998-2002

Oppgangen i antall familiegjenforeninger i 2002 skyldes i stor grad behandling av flere tusen restanser fra 2001 i et eget restanseprosjekt i UDI.

1786 av de som fikk familiegjenforening i 2002 kom til Norge fra Irak, 1737 fra Somalia, 939 fra Thailand, 929 fra Russland og 599 fra Pakistan.

De aller fleste i denne gruppen, 94%, fikk innvilget familiegjenforening med ektefelle eller barn. 6300 personer, 45% av alle som fikk familiegjenforening i fjor, ble gjenforent med norske borgere.

Over 40% av familiegjenforeningene i fjor ble gitt til personer fra Asia, om lag 20% til personer fra Afrika.