70% vet ikke hva de får i pensjon

Hele syv av ti i Norge vet ikke hva de får i pensjon.

Sju av ti norske arbeidstakere vet ikke hva de vil få utbetalt i pensjon når de blir pensjonister, ifølge en undersøkelse MMI har gjort for Postbanken.

77 prosent av kvinnene som var med i undersøkelsen sier at de ikke vet hva de får utbetalt som pensjonist, mens tilsvarende tall for mennene er 62 prosent.

Postbankens kunder viser også at seks av ti nordmenn vil slutte å arbeide før de fyller 60 år hvis deres egen økonomi er god.

Undersøkelsen viser også at hele 41 prosent ikke har tillit til at Folketrygden vil gi de utbetalinger som er lovet.