Skal forske på innvandrere og diabetes

Innvandrere fra Sør-Asia er blant gruppene som er overrepresentert på type 2-diabetes.
Foto: flickr.com
Folk som innvandrer til Norge fra Pakistan som voksne er blant gruppene som er ekstra utsatt for diabetes. Lege Sindre Lee-Ødegård har fått 16 millioner til å forske på årsaken.

Lee-Ødegård er forsker ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Type 2-diabetes hos personer fra Sør-Asia er generelt veldig understudert. Selv om vi nå lærer veldig mye om denne gruppen spesifikt, vil vi også lære mye generelt om type 2-diabetes, sier han til Dagens Medisin.

Lee-Ødegaard forteller at innvandrere i Norge fra Sør-Asia er en gruppe med veldig forhøyet risiko for å få type 2-diabetes. Nå skal legen forske på hvorfor norske innvandrere fra Sør-Asia har høyere risiko for å utvikle type 2-diabetes enn etniske nordmenn.

Lavere insulinfølsomhet

Til sammen bor det rundt 80.000 mennesker i Norge med bakgrunn fra India, Pakistan, Sri Lanka og Bangladesh.

– Når voksne innvandrere flytter hit fra disse landene øker risikoen for type 2-diabetes voldsomt. Vi ser at folk i denne gruppen får type 2-diabetes fem til ti år tidligere enn nordmenn får, og ved en mye lavere KMI. I tillegg utvikler de ofte mer alvorlige komplikasjoner av diabetes, til tross for mer intens behandling, sier Lee-Ødegård.

Man vet ikke hva som er årsaken til at personer fra Sør-Asia er så disponert for type 2-diabetes, men det ser ut som at de har lavere insulinfølsomhet og insulinrespons ved matinntak, og de har ofte mindre muskelmasse og mer fettmasse i indre organer, slik som i leveren og i bukspyttkjertelen.

– Når de kommer til Norge og utsettes for mye kaloritett og ultraprosessert mat, da går det ofte galt. Det er noe med kombinasjonen av mat, livsstil og gener, sier han.