UNE undersøkte pisking av Leila Bayat selv

Leila sammen med sønnen Mani
Foto: Privat
Nemndlederen som utviste Leila Bayat (37) dro til Iran for å lage sin egen rapport om piskingen, ifølge TV2.

Anne Helgerud, leder i Utlendingsnemda (UNE), slo seg ikke til ro med rapporten til den norske ambassaden i Teheran, som konkluderte med at dommen på 80 piskeslag var ekte. I fjor ble Bayat tvangsendt fra Norge til Iran. UNE mente hun hadde forsøkt å lyve til seg opphold ved å legge fram en falsk dom fra 2007 på 80 piskeslag for å ha brukket alkohol og dermed brutt sharialoven, i følge TV2.no.

Den norske ambassaden i Teheran fikk i oppdrag å undersøke saken nærmere da Bayat delte bilder som bevis på straffen. Ambassaden konkluderte i med at dommen var ekte. Det førte til at Bayat ble hentet tilbake til Norge og gjenforent med sønnen sin. Hun fikk oppholdstillatelse av hensyn til barnets beste. UNE innrømmet ikke at de hadde tatt feil, og nektet å omgjøre det opprinnelige avslaget på asyl. De ønsket derimot å undersøke den påståtte piskingen selv, skriver TV2.no.

Endret oppfatning

Nemdlederen som utviste Bayat, reiste til Teheran sammen med seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE for å etterprøve jobben til ambassaden. De mente rapporten til ambassaden inneholdt uklarheter. I Ambassade-rapporten er det intervjuet to rådgivere. Rådgiver 1 mener det er «sannsynlighetsovervekt for at samtlige dokumenter er ekte», mens Rådgiver 2 har «intet å bemerke til dokumentene».

Men i UNEs eget notat 14. februar i år endrer ekspertene oppfatning. Etter UNE intervjuet dem på nytt, støtter de i større grad UNEs påstand om at dommen er falsk. I notatet går den ene rådgiveren, i følge UNEs notat, fra konklusjonen om at dommen er ekte, til å anslå at det er femti prosent sjanse for at den er ekte. Den andre eksperten mener ifølge UNEs notat, at flere dokumenter er falske, skriver TV2.

Sint og trist.

UNE mener ifølge dokumentene at det ikke er bevist at piske-bildene som er delt, er av Leilas rygg.

– Det er nesten komisk, men det gjør meg sint og trist. Det går ikke en dag eller en natt uten at jeg tenker på piskingen. Det har vært et langt mareritt for meg. Det er hardt, sier Bayat til TV2.

Bayat har reist sak mot Utlendingsnemda som blir tatt opp i Oslo tingrett denne uken.