UD og FrP uenige om FN-avtale

Tidligere FrP-formann Carl I. Hagen ønsker nå å bli ordfører i Oslo.
Foto: Pressebilder
Landsstyret i FrP ber Regjeringen trekke seg fra FN-forhandlingene om en global migrasjonsplattform.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Norge har deltatt i forhandlingene i over et år, skriver Aftenposten. Ifølge Utenriksdepartementet (UD) har Norge fått gjennomslag for sine «viktigste krav».
Høyreorienterte politikere som ungarske Viktor Orbán og østerrikske Sebastian Kurz har trukket seg fra forhandlingene. Og USA, med Donald Trump i spissen, har ikke deltatt.

Frykter økt flyktningestrøm
Nå ber Landsstyret i Frp Regjeringen trekke seg fra hele arbeidet. Stortingsrepresentant Carl I. Hagen sier til Aftenposten at han frykter planen vil kunne bli brukt av dem som «ønsker å åpne for mye mer migrasjon og flere flyktninger til Europa».

– Frykten er ubegrunnet 
UD svarer ved å liste opp en rekke krav Norge har fremmet under forhandlingene. De dreier seg blant annet om at man skulle skille mellom «regulære og irregulære migranter», behandle folk med og uten lovlig opphold ulikt samt erkjenne at all retur ikke kan være frivillig. Norge har ifølge UD også fått gjennomslag for at FN-plattformen skal påpeke staters folkerettslige plikt til å samarbeide om å ta tilbake egne borgere når de mangler oppholdstillatelse i landet de har emigrert til.

Utenriksdepartementet deler ikke FrP-landstyrets frykt for at plattformen kan åpne for mer innvandring:  

– Vi mener at dette i all hovedsak er ubegrunnet, heter det i pressemeldingen fra Utenriksdepartementet. 

Høyre, Venstre og KrF
Høyres parlamentariske leder Trond Helleland, som sitter i Stortingets utenrikskomite, sier han vil vente med å uttale seg til komiteen har diskutert saken.

Venstres utenrikspolitiske talsmann, Abid Q. Raja synes UD har gjort en fantastisk jobb. – Vi har fått gjennomslag for alle våre viktigste krav. – Dette er bra for Norge, FN og for en enhetlig migrasjonspolitikk, sier  han.

Abid Q. Raja får støtte fra KrFs parlamentariske leder og utenrikspolitiske talsmann Knut Arild Hareide.

– At USA står utenfor, og at Østerrike og Ungarn har trukket seg ut, er vel i seg selv et godt svar på at Norge bør være med. Vi ønsker vel ikke å være i klasse med Østerrike og Ungarn i denne type spørsmål, spør han.

Må snart konkludere
Inntil videre har Regjeringen lagt frem saken med beskjed om at den «ikke har tatt endelig stilling til norsk tilslutning». Den må imidlertid ha konkludert innen starten av desember. 

 Les mer om hva plattformen inneholder og reaksjonene på denne på https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J180K7/Intern-borgerlig-strid-om-Norge-skal-si-ja-til-FN-dokument-om-migrasjon