Studenter godt fornøyde med utenlandsopphold

Flest jenter: tall fra UiO konkluderer med at det er flest jenter ved Universitetet i Oslo. Dette gjelder også blant minoritetselevene
Både utveksling og kortere studieopphold i utlandet gir godt læringsutbytte og motivasjon for videre studier, mener studentene selv.

Et stort flertall av studentene som har vært utenlands i forbindelse med studiene, sier de er tilfredse både med det faglige og det utenomfaglige utbyttet og at utenlandsoppholdet har gitt dem øktmotivasjon. Samtidig er det store variasjoner mellom institusjoner og studieprogram, og mange steder er det få studenter som drar utenlands, melder NOKUT i en pressemelding.

Svarene er fra Studiebarometeret fra 2017, den årlige spørreundersøkelsen NOKUT gjennomfører blant mer enn 60.000 norske studenter.

Utfordringer og positive resultater
Utdanningsminister Iselin Nybø er i gang med å utarbeide en stortingsmelding om mobilitet og er glad for tilbakemeldingene.

Flere skal få mulighet til å ta deler av studiet i utlandet, så her må det blant annet tilrettelegges bedre fra universitetene og høyskolenes side.

 
Foto : Sveinung Bråthen

– Det er bra at så mange studenter gir utrykk for at utvekslingen er viktig, både for de faglige og
sosiale sidene ved utdanningen. Samtidig vil jeg at flere skal få mulighet til å ta deler av studiet i
utlandet, så her må det blant annet tilrettelegges bedre fra universitetene og høyskolenes side.

NOKUT og Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning) er også fornøyde med resultatene, samtidig som analysen peker på noen utfordringer:

– Undersøkelsen viser at studentene i stor grad opplever utvekslingsopphold som en god faglig
læringsarena. Det indikerer at utenlandsopphold bidrar til økt kvalitet i høyere utdanning. Selv om
studentene alt i alt er fornøyde, opplever en del studenter at det er dårlig faglig sammenheng
mellom studiene i Norge og utvekslingsoppholdet de har i utlandet, sier Diku-direktør Harald Nybølet og NOKUT-direktør Terje Mørland.

Klikk her for å lese mer om statistikken