Asylmottak nektes forsikring

Mange asylmottak er i så dårlig forfatning at forsikringsselskapene ikke vil forsikre dem. UDI sjekker nå alle mottak etter forsikrings-nekt.

Det er Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) gikk nylig ut med kraftig kritikk av asylmottakene.

– Vi har reist rundt på de fleste mottak i Norge og har registrert at standarden når det gjelder blant annet sikkerhet og brannforskrifter absolutt ikke er blant de beste. At UDI ikke tar dette mer på alvor når de får så klar beskjed, er veldig foruroligende, sier generalsekretær Morten Tjessem i NOAS til P4.

Han mener det er alvorlig at asylsøkere bor i bygninger som forsikringsselskapene ikke er villig til å forsikre.

Stortingsrepresentant Olemic Thommessens (H) fra Lillehammer bekrefter at Utlendingsdirektoratet (UDI) skal kartlegge situasjonen ved samtlig asylmottak i landet. Hensikten er å få oversikt over hvor utbredt og alvorlig mangel på forsikring er.

– Jeg lover å forfølge denne saken til det er ryddet opp i problemet. For det er selvfølgelig uakseptabelt hvis bygninger som huser asylmottak ikke lar seg forsikre, sier Thommessen.

Han har i løpet av de to siste dagene hatt kontakt med bransjeforeningen for forsikringsselskaper i Norge.