Faktisk.no: Hver 8. osloborger er ikke medlem i en moské

World Islamic Missions moské på Tøyen er en av få i Oslo. Nå har også Bodø-biskopen Tor B. Jørgensen sagt seg positiv til moskébygging i egen by.
Foto: Flickr
Det er ikke riktig at 12,4 prosent eller hver 8. osloborger er medlem i et muslimsk trossamfunn, skriver faktasjekk-tjenesten Faktisk.no.

Artikkelen man har faktasjekket ble publisert på rights.no, 30. oktober. Tittulert står det:

«Sjokktall: Hver 8. Osloborger medlem i moské»

Videre står det i ingressen i artikkelen:

Skriften på veggen er tydelig: Oslo beveger seg mot en islamsk fremtid. Over 80 000 personer er medlem av en offentlig finansiert moské i hovedstaden. Dette tilsvarer 12,4 prosent av Oslos befolkning, altså hver 8. Osloborger.

Har brukt feil tall
I konklusjonen på faktisk.no argumenterer man for at nettstedet har brukt feil tall:

Det er ikke riktig at 12,4 prosent eller hver 8. osloborger er medlem i et muslimsk trossamfunn.

Rights.no har inkludert nesten 25 000 personer som ikke er bosatt i Oslo i regnestykket sitt. Trossamfunn som har menigheter i flere fylker, kan levere et samlet krav om støtte i det fylket hvor hovedsetet ligger.

Det innebærer at 30 prosent av medlemmene som de muslimske trossamfunnene i Oslo har fått innvilget støtte for, er bosatt i andre kommuner.

Den riktige andelen blir dermed 8,7 prosent, noe som tilsvarer rundt hver 11. osloborger.

Kan ha menigheter i flere fylker
Videre skriver man for å understreke poenget i sin sak.

– Trossamfunn kan ha menigheter i flere fylker. De som har det, kan fremme et samlet krav for hele sitt samfunn overfor fylkesmannen i det fylket hvor samfunnets hovedsete ligger, ifølge Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn. Det innebærer at et trossamfunn som har hovedsete i Oslo og menigheter i andre fylker, kan slå sammen alle menighetene i et krav om tilskudd til Fylkesmannen i Oslo. Alle medlemmene i trossamfunnet trenger altså ikke å være bosatt i Oslo, selv om de er registrert som tilhørende der.

– Dette tar ikke Hege Storhaug høyde for i regnestykket sitt. Tallene hun har brukt er ikke brutt ned på medlemmenes bostedskommune.

Avviser kritikken
I en artikkel på rights.no avviser informasjonsleder i Human Rights Service, Hege Storhaug, kritikken fra faktasjekk-tjenesten.

Foto: Arkiv.
Foto : Kagge forlag

– Flisespikkeri.no, også kalt faktisk.no, er i støtet igjen. Nå protesterer disse samfunnsopplyserne på antall moskémedlemmer registrert i Oslo, som HRS har påvist. Men faktisk.no går i baret – igjen.

Hun kaller HRS` utregninger forsiktige.

– Vi vet ikke hvor mange som faktisk er medlemmer i moskeer landet over. Fordi et ukjent antall «moskeer» ikke er registrert…Vi er også fortalt om forsamlingslokaler andre steder i Norge som ikke er offisielt registrert som islamsk trossamfunn.

Klikk her for å lese hele saken på faktisk.no