Byggebransjen er farligst for innvandrere

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Innvandrere i håndverksyrker har fire ganger høyere risiko for arbeidsskader enn norske arbeidstakere. 
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Tallene kommer fra en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Fallulykker er den vanligste ulykkestypen. Unge arbeidstakere har flere tilfeller av mindre alvorlige skader, mens arbeidsskadedødsfall oftest skjer blant de eldre.

For dårlig opplæring
– Innvandrere blir som regel satt til risikofylte jobber, som for eksempel riving og renovering, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

– Ofte skjer ulykkene med unge, uerfarne arbeidstakere som har vært kort tid hos arbeidsgiveren. De har kanskje ikke god nok sikkerhetsforståelse eller så har ikke arbeidsgiveren gitt grundig og god nok opplæring. Andre ganger har arbeidsgiveren gitt sikkerhetsopplæring. Men som ny i Norge og ny i arbeidslivet med mangelfulle norskkunnskaper, er opplæringen kanskje ikke blitt forstått.

– Dersom noen settes til tungt og ensidig arbeid eller tunge løft fordi det er billigst, er det i praksis sosial dumping.

Øst-Europa
Arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa kommer ofte til Norge først og fremst for å arbeide. Mange kommer på korttidsopphold uten å bosette seg i Norge. Denne gruppen skiller seg spesielt ut når det kommer til risiko, heter det i rapporten.

Dødsulykkene
– De fleste ulykkene skjer når arbeidstakerne er alene på jobb, sier Trude Vollheim. Hun mener det er behov for innsats både fra myndighetene og alle aktørene i bygg- og anleggsbransjen.

– Det er ofte flere årsaker til at ulykker skjer, og det er nødvendig å kombinere tiltak på flere nivå for å forebygge ulykker. God risikostyring og operativ ledelse som er tett på, er faktorer som har stor innvirkning på arbeidstakernes sikkerhet. Dette må enhver virksomhet ha på plass, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Vollheim understreker at arbeidsgivere og de som leier inn innvandrere eller utenlandske arbeidstakere må bli bedre til å forebygge og redusere risiko for denne gruppen.

– Arbeidstakerne må få opplæring og informasjon på et språk de forstår. Dersom noen settes til tungt og ensidig arbeid eller tunge løft fordi det er billigst, er det i praksis sosial dumping, sier Vollheim.

Les mer om arbeidsskader og arbeidsulykker blant innvandrere i bygg og anlegg