Rødt: – Slik skal vi hjelpe innvandrerfamiliene som sliter

Oslo Rødts Siavash Mobasheri er fornøyd med revidert Oslo-budsjett.
Foto: Ihne Pedersen
Oslo Rødt har oppnådd enighet med byrådet om et revidert budsjett som skal hjelpe de gruppene som sliter mest økonomisk.
22Shares

Ifølge SSB, lever 11 prosent av alle norske familier under vedvarende lavinntekt, og en stor andel av disse har innvandrerbakgrunn.

Oslo Rødts Siavash Mobasheri sier til Utrop bakteppet for årets reviderte budsjett er at forskjells-krisen vokser.

– For de som har lite å rutte med er dette vanskelig, og stadig flere sliter. En Ny SIFO-rapport viser at 153.000 husstander er «ille ute». For ni av ti i denne gruppa går pengeproblemer ut over psykisk og fysisk helse. Stadig flere går til matstasjonene og til NAV for å få hjelp til mat og regninger.

Voksende skiller

– Forskjellene i samfunnet øker mellom de som er trygge og kan bruke penger som før, og de som må stramme inn på alle fronter. Når regjeringen og Stortinget ikke gjør nok for å motvirke økende forskjeller og fattigdom, så har det vært viktig for Rødt å stagge forskjells-krisen i Oslo.

– Hvordan har Oslo Rødt bidratt til revideringen?

– Rødt har flyttet på 135 millioner. Blant de viktigste gjennomslagene er billigere kollektivtransport, lavere husleie i kommunale boliger og totalt 58 millioner til velferd i bydelene, med fokus på gratis fritidsaktiviteter for barn og unge og eldreomsorg.

Gratis kollektivtransport

Rødt-politikeren er spesielt fornøyd med at budsjettet vedtar billigere kollektivtransport.

20 kroner for månedskort i august for barn og unge opp til 19 år vil få flere til å velge kollektivt, og vi vil legge til rette for gode vaner og mindre kjøring fra foreldre når skole og fritidsaktiviteter starter opp igjen etter sommeren. 

Han mener et slikt tiltak kan gi en varig effekt.

Lave priser på offentlige tjenester er aller viktigst for de som har minst, og dette vil monne i månedsbudsjettene. Vi fikk også gjennom at barn og unge skal reise gratis i skolens høstferie, og det gir bedre muligheter for dem som ikke har anledning til å feriere utenbys.

Øker bostøtte

Fra 1. september til 31. januar reduseres også husleien med 25 prosent gjennom økt Oslobostøtte.

– Mange av de som har de mest sårbare livssituasjonene er de som bor i kommunale boliger i Oslo. De i kommunal bolig har alltid slitt med å få pengene til å strekke til, men prisgalloppen det siste året har gjort det helt umulig.

Videre viser Mobasheri til at matvareprisene har økt langt mer enn konsumprisindeksen, og det samme gjelder leieprisene i det kommersielle boligmarkedet.

– Bruken av gjengs leie i kommunale boliger tar opp i seg denne prisveksten og har allerede spist opp Oslobostøtta, som har vært på 11 prosent. Vi har alltid ment at de som ikke har vanlige inntekter må slippe å betale markedsleie i kommunale boliger.

Inkludering på idrettstilbud

Å gi folk som sliter adgang til idrettstilbud som svømmehall, ser han også på som viktig.

En enkeltbillett koster 160 kroner. For mange familier er det alt for dyrt. Vi har fått gjennom at prisen på enkeltbillett i de kommunale badene for voksne halveres fra 160 til 80 kroner fra 1. juli og ut året. Sammen med byrådets nye familierabatt betyr dette at mange flere familier kan dra å bade dette året, om det er på Frognerbadet i sommer eller på Holmlia bad i høstferien. 

Fra staten har det kommet 125 millioner til inkludering i idretten, men familiene må kunne ha økonomisk tilgang, sier Mobasheri.

– Fritidsaktiviteter koster penger, og når familier ikke har penger til middag blir ikke det prioritert. Men vi vet hvor viktig det er å ha meningsfulle aktiviteter på fritiden. Det viktigste gratistilbudet som er for alle. Vi har fått gjennom 13 millioner ekstra til bydelene som skal brukes på å øke åpningstidene i de kommunale fritidsklubbene ut året.

Et av tilbudene han sikter til er HUB Mortensrud.

– HUB Mortensrud er et tilbud der skolen og idrettslaget samarbeider om å gi ungdom på Mortensrud et godt tilbud. Dette er et område med utfordringer og dette forebyggende tilbudet har stått i fare for å legges ned etter at de ikke lenger fikk statlig støtte. Rødt sikrer nå tilbudet.