Frivillig inkludering får 250.000 kroner

Rune Aale-Hansen fra Gjensidigestiftelsen fotografert sammen med Ingvild Lund Danbolt og Elisabeth Dahl Hansen fra Oslo Røde Kors under tildelingen.
Foto: rodekors.no
Oslo Røde Kors er en av organisasjonene som kan glede seg over å motta støtte fra Gjensidigestiftelsen like før jul. 
0Shares

Venneprosjektet kobler unge enslige flyktninger med en familie, ung voksen eller besteforeldre, etter eget ønske.

Tildeligen gjør det mulig at Elisabeth Dahl Hansen i Oslo Røde Kors kan videreutvikle vennefamilie-tiltaket.

– Dette prosjektet støtter opp om en av de viktigste målene i Gjensidigestiftelsen, om å bidra til sosial inkludering, sier Rune Aale-Hansen, tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen.

Dette prosjektet støtter opp om en av de viktigste målene i Gjensidigestiftelsen, om å bidra til sosial inkludering.

Prosjektet er tildelt i alt 250 000 kroner. Målet er å motvirke ensomhet, isolasjon og utenforskap hos unge enslige flyktninger gjennom å koble dem med frivillige som inkluderer dem i sine nettverk.

– Det er nettopp slike prosjekter vi leter etter, og jeg håper at dette kan være til inspirasjon for andre. I alt har Gjensidigestiftelsen delt ut rundt 200 millioner til prosjekter rundt om i Norge, og i Oslo har ca. 40 prosjekter fått støtte med til sammen nesten 9 millioner kroner, forteller Aale-Hansen.

Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Som største eier i Gjensidige med 62 prosent av aksjene, er vi med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge.

Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til og med 2017 har Gjensidigestiftelsen tildelt rundt 2,2 milliarder kroner til omtrent 7000 ulike prosjekter for å fremme trygghet og helse.