Nesten 5.000 utlendinger tvangsutsendt fra Norge i år

 
Foto: Oxford Dictionaries Blog
Norsk politi har sendt ut 4.722 utlendinger med tvang i årets elleve første måneder. Det er 6 prosent færre enn til samme tid i fjor.
0Shares

I alt 133 av 429 personene som ble tvangsutsendt i november var ilagt en eller flere straffereaksjoner etter lovbrudd i Norge, opplyser Politiets utlendingsenhet (PU), som har det nasjonale ansvaret for tvangsmessig uttransportering av personer uten lovlig opphold.

Av de straffede som har blitt uttransportert så langt i år hadde flest statsborgerskap fra Polen (16 prosent), Romania (14 prosent) og Litauen (9 prosent).

Nesten åtte av ti uttransporterte (3.762 personer) er enten bortvist eller utvist. 520 hadde fått avslag på asylsøknad og 440 ble sendt ut etter Dublin-reglene eller til et trygt tredjeland. Rundt en tredel av de utsendte i år er straffet i Norge.

De som er tvangsutsendt av norsk politi i år tilhører 138 ulike nasjonaliteter og de er transportert til i alt 128 land. Landet de utviste blir sendt til er ikke nødvendigvis hjemlandet.

Sverige topper listen over land de uttransporterte blir sendt til med 512 personer. Deretter følger Italia med 394, Polen med 333, Romania med 267 og Russland med 261 personer.

Polen og Russland ligger øverst på statistikken over de utsendtes statsborgerskap med 284 borgere hver. Ukraina ligger på tredjeplass med 278 utsendte, deretter følger Albania med 272 og Romania med 266.

Personer med statsborgerskap fra disse fem landene står alene for nesten en tredel av tvangsutsendelsene så langt i år.

 (©NTB)