FN mener Norge ikke gjør nok mot hatkrim

 
Foto: Wikimedia Commons
FN skriver i en rapport at Norge gjør en for dårlig jobb med å bekjempe hatkriminalitet mot rase, religion og seksuell legning.

Klassekampen skriver at Oslo er det politidistriktet i landet som i størst grad fanger opp hatkriminalitet. Av 549 tilfeller av anmeldt hatkriminalitet på landsbasis i fjor, ble 37 prosent av sakene registrert i Oslo.

FNs rasediskrimineringskomité skriver i en rapport at de anerkjenner arbeidet til Oslopolitiets hatkrimgruppe, men uttrykker bekymring over at «lignende grupper ikke eksisterer i de andre politidistriktene i landet», skriver avisen.

Komiteen anbefaler at man har hatkrimenheter over hele landet, slik som den i hovedstaden. I tillegg etterspør de en mer detaljert statistikk over klager, saker og dommer som gjelder hatkriminalitet.

De anbefaler at Norge etablerer en nasjonal, koordinerende enhet mot hatkrim.

(©NTB)