Ap og Sp vil bosette flere flyktninger i distriktskommuner som vil ta imot

 
Foto: wikimedia commons
Ap og Sp vil at mer av integreringsarbeidet skal skje ute i distriktene, i kommuner som ønsker å bosette flyktninger.

Før var det kun kommuner med minst 5.000 innbyggere som ble bedt om å bosette flyktninger. Selv om den grensen er fjernet, skal innbyggertall fortsatt tas med i betraktningen før en kommune blir bedt om å bosette flyktninger.

Opposisjonspartiene Ap og Sp mener regelendringen ikke går langt nok i åpne for at også mindre kommuner kan være med på integreringsarbeidet, skriver Nationen.

– Jeg har besøkt samtlige fylker, og mange av stedene jeg har blitt invitert til, er kommuner som virkelig lykkes godt med integreringspolitikk. Ofte bedre enn i de store byområdene, sier stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap).

– Jeg har vokst opp på bygda, så jeg vet betydningen av å komme til et lokalsamfunn hvor norsk blir fellesspråket og du blir inkludert i lokalsamfunnet, sier han.

Gharahkhani får støtte av stortingskollega Willfred Nordlund fra Nordland Sp, som trekker fram bosetting som et gode for sin egen landsdel.

– Nord-Norge er ekstremt avhengig av innvandring for å klare å opprettholde befolkningstallet, sier han og mener spredt bosetning vil avlaste kommuner med områdeutfordringer. Det siste mener han er et argument for at Oslo ikke bør bosette flyktninger.

(©NTB)