Kommunevalget:

Vil gjøre Drammen til første kommune med gratis norskopplæring

Venstres ordførerkandidat i Drammen, Herman Ekle Lund, vil ha gratis norskkurs for nyankomne.
Foto: Nina Holtan
Ordførerkandidat Herman Ekle Lund (V) i Drammen vil gi alle innvandrere rett til gratis norskopplæring. I dag er de som deltar på introduksjonsprogrammet som får dette gratis.
56Shares

I Drammen kommune har man opplevd en stor innvandring fra Øst-Europa, i tillegg til flyktningene som blir bosatt i kommunen.

Lund mener det er på tide å vurdere å gi alle gruppene norskopplæring gratis.

– Vi har jo blant annet over 7 000 mennesker i Drammen med bakgrunn fra landene som ble med i EU etter utvidelsen i 2003, og er her som arbeidsinnvandrere. Med mindre arbeidsgiver betaler så må de selv betale for å lære norsk. Resultatet er at svært mange ikke gjør det siden det er dyrt og de ikke kan ta seg fri fra jobb. Dermed får mange heller aldri muligheten til å bli ordentlig integrert, sier han til Utrop.

Første kommune med gratis norskopplæring

Skulle valgløftet bli en realitet, vil Drammen bli først ute med gratis norskopplæring for alle innvandrere.

– Som lokalpolitiker og lokalparti har vi blitt bedre kjent med en del av Drammen som vi har visst lite om. Vi har fått en del medlemmer i lokallaget vårt fra blant Litauen, Polen, Romania og Moldova, hvor de tre førstenvnte var del av EU-utvidelsen i 2004-07. Historiene de forteller viser til parallellsamfunnet som mange i denne gruppen lever i her i Drammen. Folk er i jobb og bidrar, men lærer seg ikke norsk fordi de ikke har råd til det. Og det fører til en begrenset samfunnsdeltakelse.

I de siste årene har Lund bodd i Berger sør i Drammen, et områder med mange polakker.

– Jeg har sett hvor vanskelig det er å få mange av dem til å ville delta fullt ut i nærmiljøet og kulturtilbudet grunnet språkbarrierene. Det eneste fokuset for mange blir å jobbe, forsørge familien og sende penger til opprinnelseslandet.

Foreslått flere ganger

Noen arbeidsgivere tar mer initiativ enn andre med å få denne gruppen språklig integrert, sier han.

– Noen får undervisning gjennom jobb, men jeg har inntrykk av at det gjelder ganske få.

Lund mener Venstre har vært bevisste på å omsette lokalmedlemmenes ønsker om til politikk.

– Vi har foreslått dette flere ganger i den siste fireårsperioden, men hatt lite støtte fra de andre partiene i lokalpolitikken i Drammen. Etter valget, om vi skulle gjøre det godt, så kommer vi til å stå på kravet.

Første gang gratis norskopplæring ble foreslått var i budsjettbehandlingen 12. desember 2022 i kommunestyret, kun med to stemmer.

– Så fremmet vi det en gang til i budsjettbehandlingen 14. juni. Da fikk vi 12 stemmer, med god spredning i det politiske landskapet.

Ap og Venstre sammen

I Drammen styres politikken etter formannskapsmodellen, til forskjell fra Oslo som har parlamentarisk styre. Til tross for at Venstre er et borgerlig parti i rikspolitikken, har man i Drammen valgt å samarbeide med AP, MDG, SV og SP denne perioden.

– Nylig var det måling for TV2 som viste at vi kommer til å øke representasjonen til fire representanter. Vi håper å få inn fem inn i et kommunestyre på 57. Høyre og Fremskrittspartiet gjør det også veldig godt, men de har tidligere dessverre vist liten interesse for våre forslag om gratis norskopplæring.

– Hva tror du er grunnen til at man på borgerlig side ikke har vist interesse for forslaget?

– Når det gjelder Frp, så opplever jeg en generell motvilje mot alt av tiltak som handler innvandring. Jeg synes dette er paradoksalt, siden de ofte snakket om bedre integrering, og at dette kunne og burde være noe som de også ville prioritert. Jeg tenker det handler om at man blander sammen alle innvandrere i hva slags problematikk man opplever. Tiltakene som trengs for å integrere noen som kommer som flyktning fra Afghanistan kontra å integrere en polsk arbeidsinnvandrer er veldig forskjellige. Spesielt med tanke på hvilken kompetanse man trenger.

Ideologisk motvilje?

Lund tenker det kan muligens være ideologisk motvilje fra Frp. Samtidig viser han til at SV heller ikke har støttet forslaget.

– Hele tilnærmingen rundt øst-europeere en ny i Drammen. Jeg tenker veldig mange i denne gruppen vet veldig lite om egne rettigheter kontra flyktninger. Folk ser ofte ikke denne gruppens utfordringer, fordi de virker velfungerende, og ikke sees som en “problemgruppe”. Her har vi et stort informasjons- og opplysningsarbeid å gjøre.

Lund ser for seg at flere tusen kunne vært målgruppe for en slik gratis norskkurs.

– Vi har ikke gjort noen test eller målinger på hvor mange som ikke snakker eller mestrer norsk godt nok. Men vi kjenner uansett til hvor mange som ikke har lovfestet rett til norskopplæring.

Eierskap over egen integrering

For Drammen Venstre er det viktig at gruppen dette gjelder tar eierskap over sin egen språkintegrering.

– For oss er det viktig at det er våre kandidater med polsk og litauisk bakgrunn som har gått foran, og jobbet demokratisk i lokallaget vårt, slik at forslaget havnet i valgprogrammet og fått flertall blant medlemmene. Folk har også drevet dette selv videre i valgkampen, og brukt mye av tiden til å snakke om dette i sine respektive miljøer, ved å markedsføre dette på bakkenivå. Kravene kommer jo fra målgruppen selv, og det medfører stor troverdighet at Venstre-politikere fra disse miljøene tar eierskap i denne saken.