Nyhetsredaktør: – «Ytringsfrihetsforbundet» får neppe offentlig støtte

Ytringsfriheten som livssyn: Nyopprettede Ytringsfrihetsforbundet (YFO) sverger til realisme og sunn fornuft som motstykke til radikal venstreideologi.
Foto: Skjermdump/yfo.no
Even Gran, nyhetsredaktør i Fri tanke, tror ikke det nyopprettede Ytringsfrihetsforbundet kommer til å å få økonomisk støtte som registrert trossamfunn.

Forbundet er et registrert livssynssamfunn i Brønnøysundregistret, og ble i slutten av desember stiftet av miljøet rundt Helge Lurås og alternativ-mediet Resett for å «kjempe mot totalitære tendenser, politisk korrekthet og andre angrep på de reelle liberale verdiene som ble bygget opp i Europas historie».

Even Gran, nyhetsredaktør i Fri tanke, ser på opprettelsen av forbundet på følgende vis:

Får neppe statsstøtte: Even Gran i fritanke.no mener YFO ikke oppfyller kravene til et livssynssamfunn.
Foto : human.no

«Rene filosofiske sammenslutninger» er det ikke naturlig å kalle livssynssamfunn. Heller ikke organisasjoner som først og fremst tar sikte på å bekjempe andre livssyn kan godtas.

– Den egentlige konteksten her, tydelig for de fleste som har fulgt dette en stund, er at Lurås og meningsfellene hans i Resett krever å kunne si hva de vil om innvandring, islam og muslimer uten at noen skal utsette dem for rasismeanklager eller beskylde dem for å spre hat.

Nødt til å ha bestemt holdning
Spørsmålet om de vil bli godkjent som trossamfunn tar han med seg videre:

– Når det gjelder trossamfunn kreves blant annet «en bestemt holdning til den makt eller de makter som individer eller grupper anser for å bestemme over deres liv og skjebne». Det kreves også at trossamfunnet «er en eksklusiv sammenslutning av personer som deler en positiv religiøs tro». Hvis ikke kriterier av denne typen blir tilfredsstilt, blir søknaden avslått. 

Gran argumenterer for dette utifra loven om tilskudd til livssynssamfunn, og Kulturdepartementets definisjon av hva som regnes som trossamfunn.

– «Rene filosofiske sammenslutninger» er det ikke naturlig å kalle livssynssamfunn. Heller ikke organisasjoner som først og fremst tar sikte på å bekjempe andre livssyn kan godtas. Organisasjoner som kanskje kan ha en del verdiholdninger til felles med livssynssamfunnene, men som i det vesentlige driver politisk eller forretningsmessig virksomhet, faller også utenfor, kan vi lese.

Livsynsrealisme
Forbundet argumenterer på sitt nettsted, yfo.no, at man er en sammensatt livssynsorganisasjon.

– Vårt livssyn er bygget på realisme og sunn fornuft. Disse to begrepene er sentrale. De står i opposisjon til tankebygninger som har kommet til i Vesten de siste ca. 100 år i samband med radikale marxistiske, sosialistiske og utopiske tanker…

…Ytringsfrihetsforbundets medlemmer bekjenner seg til et realistisk syn på menneskets sosiale natur. Vi har visse medfødte egenskaper som påvirker hva vi som samfunn bør gjøre både moralsk og politisk. Det finnes grenser for hvor mye og raskt et samfunn bør endre seg, ikke minst fordi mennesket har disse medfødte egenskaper. Litt forsiktighet i hvordan sosiale eksperimenter utføres er fornuftig i et etisk og politisk perspektiv.

Klikk her for å lese kommentaren på fritanke.no