Slutt på halal-godkjenning i Norge

Avslutningen av halal-avtalene med Nortura og Foods AS innebærer at det nå ikke finnes noen form for halalsertifisering av kjøtt- og fjærkreprodukter på leverandørsiden i Norge. Foto: Illustrasjon.
Foto: Sandy Austin
Forrige måned avsluttet Nortura avtalen med Islamsk Råd Norge (IRN) om halalsertifisering. Rådet svarer med å avbryte samarbeidet med kjøttselskapet.

I desember avsluttet Nortura, Norges største merkevare innen kjøtt- og eggprodukter, avtalen de har hatt med Islamsk Råd Norge (IRN) om halalsertifisering av enkelte kjøttprodukter. 

I samme måned opphørte også avtalen som IRN hadde med industri- og storkjøkkenleverandøren Foods AS om halalsertifisering av kyllingprodukter. 

I Norge er det bare IRN som kan gi denne sertifiseringen. 

Vi valgte å ikke forlenge avtalen da vi opplevde at IRN ikke hadde den nødvendige tillit fra myndigheter og storsamfunn.

Avslutningen av halal-avtalene med Nortura og Foods AS innebærer at det nå ikke finnes noen form for halalsertifisering av kjøtt- og fjærkreprodukter på leverandørsiden i Norge.

Svekket tillit
IRN uttaler i en pressemelding at avslutningen av Nortura-avtalen fører til at merkevaren mister tillit blant norske muslimer. Nortura på sin side mener at det er IRN som har en tillitsutfordring. 

Cornelia Koppang Henriksen, kommunikasjonsrådgiver i Nortura, forklarer overfor Utrop hvorfor de valgte å ikke fornye avtalen om halalslakting med Islamsk Råd Norge:

– Vi valgte å ikke forlenge avtalen da vi opplevde at IRN ikke hadde den nødvendige tillit fra myndigheter og storsamfunn.

– Hva ser dere som en mulig løsning på saken?

– Vi kommer til å fortsette å levere halal basert på trygt, norsk kvalitetskjøtt. Vi har tross alt gjennom mer enn ti år opparbeidet solid kompetanse på halal og vet hva som kreves. Vi er åpne for en aktør som kan sertifisere, men har ikke funnet dette enda. Vi tror tilliten til Nortura er stor og at det skal gå fint, sier Henriksen.

Kan fortsatt selges usertifisert
En midlertidig løsning fra IRNs side er å godkjenne importert kjøtt fra dyr som er håndslaktet uten bedøvelse. Nortura vil ifølge Klassekampen fortsatt selge sin halalmerkevare Alfathi, selv om den ikke blir sertifisert av IRN.

– Vår jobb som sertifisør er å godkjenne produkt og produksjonsprosesser som oppfyller våre krav i henhold til halalstandarden som Nortura var sertifisert etter. Om markedsaktører ser muligheten for å tilby varer forbrukere etterspør legger vi oss ikke opp i det. Det får markedet finne ut selv, sier informasjonsansvarlig i IRN, Yasir Ahmed, til Klassekampen.

Ifølge NRK har avtalen om halalsertifisering gitt IRN en million kroner i inntekter. Ved utgangen av 2014 hadde IRN et overskudd på nesten 1,4 millioner fra virksomheten gjennom flere år, viser et regnskap som NRK har gått gjennom.

FAKTA

Halalkjøtt

I dag omsettes trolig omtrent 300 tonn halalkjøtt per år i Norge. I tillegg til rene kjøttprodukter, markedsføres bearbeidede produkter og ferdigmat, som for eksempel ferdigpizza, posteier, pølser og burgere. 

(Kilde: wikipedia.no)