Frp-topp vil kutte barnetrygden for å få færre innvandrerbarn

 
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Frps tidligere justisminister, Per Willy Amundsen, håper på gjennomslag i regjeringsforhandlingene for kutt i barnetrygden etter barn nummer tre, for å få ned antallet fødsler blant somaliere og andre innvandrere med mange barn.

Amundsen (bildet) er medlem av partiets innvandringsutvalg. Han advarer mot KrFs sterke ønske om en opptrapping av barnetrygden for alle barn.

– Jeg er opptatt av at vi har en befolkningssammensetning som er bærekraftig. Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi er nødt til å gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sier Amundsen til TV 2.

En oversikt TV 2 har fått fra NAV viser at det i november i fjor ble utbetalt barnetrygd til 1505 mottagere av somalisk opprinnelse, som hadde fire barn eller flere. Blant de som har oppgitt Norge som fødeland, var 9020 mottakere av barnetrygd for minst fire barn.

– Jeg er veldig opptatt av at en økning av barnetrygden ikke må være til hinder for integrering. Det vil det bli hvis man belønner innvandrerforeldre som får barn fire, fem eller seks, sier han.

Reagerer sterkt
KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold tar sterk avstand Frps forslag om å differensiere barnetrygden for å stimulere etniske nordmenn til å føde flere barn og innvandrere til å føde færre barn.

Geir J. Bekkevold, innvandringspolitisk talsperson i KrF
Foto : Hildegunn Bernsen/KrF

– Jeg kjenner at jeg reagerer nesten med avsky. Her skaper man et skille mellom folk og mellom grupper, og dette kan vi ikke gå med på. Det er første gang jeg hører myndighetene skal inn og drive den form for familieregulering. Det er noe vi er helt ukjent med i Norge. Familier får de barn de får. Samfunnet skal støtte opp under barnefamilier, og ikke straffe familier som får flere barn enn det Frp synes er fornuftig, sier Bekkevold til TV 2