Herbjørnsrud: – Skandaløs behandling av utenlandsk akademiker

Ny Tids sjefsredaktør, Dag Herbjørnsrud: Marie Amelie har utvidet definisjonen av hva det vil si å være en god nordmann.
Foto: Claudio Castello
Historikeren Achilles Mbembe ble utsatt for raseprofilering ved ankomst Norge. Opplevelsen hans får idéhistoriker Dag Herbjørnsrud til å rase. Flesland lufthavns politistasjon avviser på sin side kritikken.
0Shares

– Jeg ser det som en skandale at Mbembe, en av verdens fremste akademikere, opplever en slik unødig behandling når han kommer til Norge for første gang, sier Herbjørnsrud til Utrop, som i tillegg til å være idéhistoriker også er sakprosaforfatter og intitiativtaker til Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI).

Kamerunske Mbembe var sammen med den amerikanske aktivisten og jusprofessoren Kathleen Cleaver, og den skotske politikeren og forfatteren George Galloway, invitert til en panelsamtale i Bergen i anledning utdelingen av Holbergprisen i desember.

Akademikeren Achilles Mbembe mente seg raseprofilert under en grensekontroll på Flesland lufthavn i Bergen. Han gjestet Norge i forbindelse med Holbergprisen i desember.
Foto : Raymond June

Når Mbembe innleder hele sin Holberg-tale med å fortelle om opplevelsen på Flesland flyplass, så er det også Norges renommé som skades.

Under sitt hovedinnlegg mente Mbembe seg raseprofilert av tre polititjenestefolk på passkontrollen på Flesland lufthavn.

– Jeg nevner denne hendelsen (og vær så snill, ikke ta det personlig) ikke bare fordi dere har rett til å vite hvordan enkelte mennesker daglig behandles ved landets grenser. Men også fordi dette er prisen de må betale for deres (nordmenns) sjenerøsitet og gjestfrihet, og fordi denne hendelsen viser den generelle tidsånden som nå råder, sa han i innlegget.

Rasismens affekt
Mbembe mener dette kunne skjedd hvem som helst med samme hudfarge. Han kaller dette for “rasismens affekt”, og viser til affekt-begrepet fra psykologien, et overordnet begrep som blant annet dekker emosjoner, stemning og holdninger.

– Rasistisk affekt handler blant annet om negative og dystre følelser om det ukjente. I dagens klima kan vi være vitne til slike øyeblikk av maksimal intensitet i ulike grensekontroller på verdensbasis, sa han.

Sikkerhet mer verdt enn frihet
Ifølge professsoren handler dette også om en generell samfunnsutvikling på verdensbasis, med mer kontroll, herunder grensekontroll og mindre frihet.

Han kaller dette for “sikkerhetssamfunnet”, og setter dette i sammenheng med fremveksten av illiberale demokratier og ideologier.

– Sikkerhet betyr i dag mer enn frihet. Sikkerhetssamfunnet er fundamentalt redd for sannheten, for det ukjente og til slutt redd for seg selv. Denne dyptliggende frykten for seg selv, er det som deretter projiseres overfor den som står som motsatt side. Og dette er grunnen til at man i et sikkerhetssamfunn hele tiden må identifisere hva som lurer bak hver ny ankomst. Hvem er hvem, hvem bor hvor, hvem bor med hvem, hvem går hvor, når, hvordan, hvorfor, og så videre.

Forskjellsbehandling
Ifølge Herbjørnsrud er det som Mbembe opplevde på Flesland nok et eksempel på at fargede akademikere behandles annerledes enn hvite.

– Når Mbembe innleder hele sin Holberg-tale med å fortelle om opplevelsen på Flesland flyplass, så er det også Norges renommé som skades.

Han er forbauset over at ingen medier har skrevet om hendelsen tidligere.

– Jeg hadde forventet at vertskapet kunne ha vist at de tar hendelsen like mye på alvor som det Mbembe gjør. 

– Vi behandler alle likt
Stasjonssjef på Flesland lufthavn, Tom Throndsen kjenner seg ikke igjen i beskyldningene om rasisme fra den kamerunske akademikeren.

– Vi mener uttalelsene er tatt ut av sammenheng. Politiet på Flesland behandler alle likt. Kontrollen ble gjennomført på grunn av Mbembes pass og ikke på grunn av utseende eller etnisitet.

Vanlig grensekontroll
Throndsen beskriver kontrollen som man gjennomførte overfor Mbembe som en ordinær grensekontroll overfor tredjelandsborgere fra land utenfor Schengen-området.

– Vi ser dette som en standardkontroll som vi er pålagt å gjøre, og hvor vi kontrollerer pass og visum. I forbindelse med kontrollen av Mbembe gjaldt det kontroll av pass-stemplinger og om han hadde gyldig visum til Norge. 

Han er også uenig i rasisme-kritikken rettet mot politiet på Flesland.

– Enten man kommer fra Brasil, Storbartannia eller Kamerun så må man vise pass. Enkelte tredjeland har visumfri adgang til Norge, men også der kan vi gjennomføre grensekontroll, legger han til.

Saken er oppdatert

FAKTA

Achilles Mbembe: Kamerunsk historiker, filosof og politisk teoretiker. Han er professor ved University of the Witwatersrand i Johannesburg, og er en prominent forsker innen afrikansk historie og politikk, særlig med hensyn til postkoloniale studier.

Raseprofilering: En målrettet mistanke mot en person fra en bestemt opprinnelse på grunnlag av observerte eller antatte egenskaper. Profileringen kan også knyttes til oppførsel som antas basert på etnisk gruppetilhørighet fremfor individfaktorer. Raseprofilering er ikke bare begrenset til rase eller hudfarge, men kan også være basert på individets etnisitet, religion eller landbakgrunn.

Holbergprisen: Holbergprisen (tidligere Ludvig Holbergs internasjonale minnepris) er en internasjonal vitenskapspris som deles ut for fremragende forskning innenfor fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskapene, juss og teologi. Prisen er oppkalt etter den dansk-norske forfatteren og vitenskapsmannen Ludvig Holberg (1684-1754) og prisbeløpet er 6 millioner kroner.

Holbergprisen ble opprettet av det norske Stortinget i 2003 og utdelt første gang i 2004.

Holbergprisen for 2018 gikk til den amerikanske juristen Cass R. Sunstein.

(Kilder: Wikipedia, holbergprisen.no)