Habibo må være liggende i senga med bleie for å spare BPA-timene til skolen

Rullestolbruker Habibo Mohammad Mahmud (25) ønsker å gjøre ferdig utdannelsen sin, der drømmen er å studere helsepolitikk, og være en aktivt deltakende samfunnsborger. For få BPA-timer gjør at hun for det meste må være hjemme når hun ikke er på skolen.
Foto: Tore Fjeld
For at Habibo Mahammad Mahmud (25) skal ha nok timer assistanse til å komme seg på skolen om ettermiddagen, må hun ligge halve dagen i senga.

Habibo har medfødt cerebral parese og skoliose i rygge, som gjør at hun er rullestolbruker. Hun hadde også polio som barn, har minimal grad av bevegelighet i beina, svak mage- og ryggmuskulatur, og nedsatt kraft og koordinasjon i armene.

Det var Handikapnytt som først omtalte saken.

De møter henne i leiligheten på Grønland i Oslo, som hun deler med onkelen sin. Når han er i full jobb, er Habibo for det meste overlatt til seg selv i boligen, som er dårlig tilrettelagt for hennes behov.

– Jeg har BPA sju timer om dagen, men jeg trenger hjelp til nesten alt. Det betyr at jeg må velge hva jeg bruker assistansen til. Noen dager må jeg ligge i senga til klokka 12, fordi jeg skal på skolen på ettermiddagen. Andre ganger må jeg legge meg klokka 20 på lørdagskvelden i stedet for å være sammen med venner, fordi assistenten er ferdig på jobb.

Fikk for lite BPA

I 2021 får hun innvilget brukerstyrt personlig assistanse. I dag har Habibo et vedtak på 51 timer i uka, noe hun mener er alt for lite. Timene er ikke nok til å leve ett fritt og selvstendig liv som andre på hennes alder. Når hun søker om å få utvidet til 70 timer BPA i uka, får hun avslag – både fra kommunen og senere fra Statsforvalteren.

Slik begrunner de avslaget: «du på tross av din funksjonsnedsettelse, er en ressurssterk dame som er svært selvstendig i flere daglige gjøremål, og det er vurdert at du ikke har behov for kontinuerlig tilstedeværelse av personer som kan bistå deg. (…) Bydelen vurderer på denne bakgrunn at det innvilgede tjenestetilbudet er forsvarlig ivaretatt i det daglige og at tjenestene vil gi deg mulighet til deltakelse i samfunnet og mulighet til å fullføre utdanning.»

Handikapnytt har gitt tilsvar til bydel Gamle Oslo, som er fritatt fra taushetsplikt. De har ikke ønsket å kommentere saken konkret. 

Ikke nok timer

– Siden jeg går på skole, trenger jeg hjelp til å komme meg til og fra. Skolen krever også at jeg har med assistent. Da bruker jeg opp mange BPA-timer. Jeg kan ikke stå opp tidlig, men må vente til langt på dag, og ligge med bleie, forteller hun.

Habibo forteller at en av de største hindringene er at hun trenger hjelp til å komme seg på toalettet.

– Jeg har blitt utredet for inkontinens på Sunnaas. Jeg har ikke et medisinsk problem, det er ikke sånn at jeg ikke klarer å unngå å tisse på meg, men det er praktiske problemer som gjør at jeg ikke rekker frem, forklarer hun.

Bydelen bør vurdere på nytt: – BPA er et likestillingsverktøy

Karl Haakon Sævold, leder i Norges Handikapforbund Oslo, reagerer sterkt på historien til Habibo.

– Dette er både uverdig og urimelig. Her bør bydelen, på eget initiativ, ta ansvar for å vurdere saken på ny. Da må bydelen gå i skikkelig dialog med Habibo og ta utgangspunkt i og forstå at BPA er et likestillingsverktøy, sier Sævold.

Boligen stengt ned

I Halden måtte Arbeidstilsynet stenge den kommunale boligen til en 21 år gammel mann på dagen. Mannen har autisme og er psykisk utviklingshemmet, og har hatt hjelpetiltak fra Halden kommune siden han var fire år. Han kan spise og gå på do selv, men trenger tilsyn døgnet rundt.

NRK skriver at i mai mottok Arbeidstilsynet et varsel om en arbeidsulykke i boligen til mannen. Like etter krevde de umiddelbare tiltak fordi det var fare for de ansattes liv og helse.

Kommunen klarte ikke gjennomføre tiltak, og boligen ble stengt ned.