Regjeringen: Ikke aktuelt med flyktning-stopp i Oslo

Integreringsminister Jan Tore Sanner varsler om reform av introduksjonsprogrammet.
Foto: Kjetil Ree, wikimedia commons
Det er ikke aktuelt å innføre stans i bosettingen av flyktninger i Oslo, slår kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) fast.
0Shares

– Det er ikke aktuelt. Oslo må også ta sin del av ansvaret. Det henger også sammen med hensynet til beredskap og kompetanse, sier Sanner til NTB.

Flere har de siste dagene tatt til orde for at man innfører en midlertidig stans i bosettingen av flyktninger i Oslo, blant annet for å frigjøre kapasitet til å håndtere eksisterende integreringsutfordringer.

Sprer bosettingen

– Oslo har en betydelig kompetanse på bosetting og integrering. Hvis vi innfører en fullstendig stopp i Oslo, vil det bety at vi mister mye av kompetansen som vi vil trenge til beredskap, for eksempel dersom det kommer en ny flyktningkrise, sier statsråden.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har anmodet Oslo kommune om å bosette 250 flyktninger i 2019, mot 350 i 2018.

– Det er allerede sånn at det skal bosettes færre i Oslo enn tidligere. Vi har fastsatt nye kriterier for bosetningspolitikken, noe som også innebærer at flyktninger skal bosettes mer spredt, også utover landet, sier Sanner.

Nye regler

Han viser til nye regler om at det ikke skal bosettes nye flyktninger i områder med over 30 prosent innvandrerandel.

– Oslo er en stor by som også har bydeler med lav innvandrerandel. Utfordringen er knyttet til noen bydeler, og derfor er det viktig at bosettingen spres, sier Sanner.

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold sa i forrige uke til NTB at «hvis det kommer mange nye innvandrere nå, så bør de bosettes i andre steder» enn i hovedstaden.

I et mye delt innlegg i Dagsavisen, har også daglig leder i tenketanken Minotenk, Linda Noor, tatt til orde for at Oslo kommune bør få fritak for å bosette nye flyktninger.

(©NTB)