UiO-rasisme til Sivilombudsmannen

Nyojah Rogers Ali Adam ble utsatt for rasisme på arbeidsplassen ved Universitetet i Oslo. Nå har saken havnet på Sivilombudsmannens bord.

For to år siden klaget han og Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) Universitetet i Oslo inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

LDO konkluderte med at Universitetet hadde brutt loven, ettersom de ikke hadde gjort nok for å forhindre trakassering av Adam og flere av hans kolleger.

Saken ble først omtalt i Universitas. Adam mener at han også ble diskriminert ved å bli satt til arbeidsoppgaver langt under hans kompetanse, men på dette punktet ble UiO frikjent, og det er dette OMOD og Adam nå klager inn for Sivilombudsmannen.

Universitetsledelsen står på sitt når det kommer til det siste, uavklarte punktet i saken. I en e-post til Universitas skriver personaldirektør Irene Sandlie at «UiO fastholder at den ansatte ikke har blitt diskriminert ved fordeling av arbeidsoppgaver».

Trives ikke på jobb
Adam har vært tilknyttet UiO siden 1991. I 2005 begynte han å jobbe med vaktmesteroppgaver i Eiendomsavdelingen, hvor han begynte å bli utsatt for rasistisk trakassering fra kolleger, blant annet i form av apelyder og kommentarer.

Kollegene som kom med rasistiske uttalelser jobber ikke lenger på Adams avdeling. Men fortsatt opplever han å ikke få lov til å utføre arbeid han er utdannet til. I tillegg har den psykiske påkjenningen han i årevis har blitt utsatt for, satt sitt preg på 52-åringen. 

– Når vekkerklokka ringer føler jeg at blodtrykket stiger og jeg får smerter i brystkassa. Jeg strever hardt for å komme meg ut av døra, og når jeg nærmer meg jobb så blir jeg helt…jeg klarer ikke å forklare det. Men jeg gleder meg hele dagen til jeg kan gå hjem og endelig puste ut. Jeg har det veldig vanskelig, sier han ifølge Dagsavisen.