– Et regelverk i strid med internasjonale regler

Dette bildet fra tidligere i vinter viser asylsøkere med barn som krysser Storskog-grensen og inn til Norge
Foto: Thomas Nilsen
To ferske rapporter fra Helsingforskomiteen og NOAS viser at norske myndigheters svar på asylankomster over Storskog er et regelverk og praksis i strid med internasjonale konvensjoner.

Siden november 2015 har det vært tilnærmet umulig for asylsøkere å søke beskyttelse ved den norsk-russiske grensen på Storskog. Gjennom en avtale med russiske myndigheter nektes asylsøkere uten visum til Norge eller Schengen å slippe fram til den norske grensen, skriver Helsingforskomiteen i en pressemelding.

Rapportene fra Helsingforskomiteen og NOAS lanseres i dag i Kirkenes.

Rapportene som lanseres i Kirkenes, beskriver hvordan Storskog endret norsk asylpolitikk og hvordan både Norge og Russland bryter med internasjonale konvensjonsforpliktelser gjennom regelverk og praksis som utestenger flyktninger fra grunnleggende rettigheter.

Norske myndigheter med viten og vilje utestengt flyktninger fra rettigheter de har etter internasjonale konvensjoner, hevder NOAS-generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Norske myndigheter har gjort det tilnærmet umulig for flyktninger å søke beskyttelse ved den norsk-russiske grensen ved Storskog

– I Russland finnes en formell, men ikke en reell mulighet til å oppnå beskyttelse som flyktning, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Svekket norsk troverdighet

Engesland mener det burde bekymre norske myndigheter at Norges troverdighet i internasjonalt menneskerettighetsarbeid er svekket.

– Med endringer i regelverk og praksis fra november 2015 har norske myndigheter med viten og vilje utestengt flyktninger fra rettigheter de har etter internasjonale konvensjoner, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere.

Uten en ansvarsfordelingsavtale med Russland, som sikrer flyktninger tilgang til asylprosedyre og mulig flyktningstatus i ett av de to landene, bryter både Norge og Russland med sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen.

– Norske myndigheter har gjort det tilnærmet umulig for flyktninger å søke beskyttelse ved den norsk-russiske grensen ved Storskog, selv om det er godt kjent at Russland ikke kan regnes som et trygt tredjeland for flyktninger, sier Austenå.