Inkludering er hardt arbeid

Partiet kan bli bedre på å rekruttere medlemmer blant innvandrere, mener nestleder i KrFU Edel-Marie Haukland.
Foto: Ram Gupta
– Vi bruker vakre ord når vi snakker om innvandring og integrering. Likeverd, nestekjærlighet. Men dette er ikke søte ord. Det er hardt arbeid, sier Edel-Marie Haukland, nesteleder i KrFU.

– Hva er de viktigste spørsmålene for KrFU i flyktning- og asylpolitikken?

– Det er mye å ta tak i. Noe av det viktigste for KrFU er at Norge tar et internasjonalt ansvar. Det er mye snakk om ansvarlighet i flyktningpolitikken, men da er det ofte snakk om hvor mange flyktninger det er forsvarlig å ta inn med tanke på Norges systemer. Men vi mener at Norge har et ansvar også overfor andre mottaksland og overfor de som flykter.

– Det handler ikke bare om å være ansvarlig overfor det norske folk, som noen partier argumenterer for. Derfor har KrFU tatt til orde for å ha en mer fleksibel kvoteordning som gjør at vi kan følge FNs anbefalinger for hvor mange Norge skal ta inn.

KrFU kan være flinkere til å tydeliggjøre at dette er politikken vår.

Haukland opplyser at FN anbefaler Norge å ta inn 5000. Det er det samme tallet som KrFU går inn for. I regjeringsplattformen ble partiene enige om 3000, noe hun er fornøyd med.

– Det er bra, men bra kan bli bedre og det kommer vi ikke til å gi oss på.

– Mener KrFU at Norge må ta inn flere innvandrere enn hva moderpartiet går inn for?

– Der er vi på linje med hverandre. Det ligger jo i partiets ideologi, dette med den radikale nestekjærligheten som ikke kjenner landegrenser. Det er denne tanken partiet bygger all sin politikk på, tanken om at min neste er like mye verdt som meg selv.

– Hva gjør dere for å rekruttere unge med innvandrerbakgrunn til deres parti?

– Vi har mye å lære på det området. Samtidig vet vi at partiets bevissthet på verdier klinger godt hos mange som har en religiøs bakgrunn, men som ikke nødvendigvis er kristne. KrFU kan være flinkere til å tydeliggjøre at dette er politikken vår.

– Hvordan kan vi få til flere og bedre møtepunkter mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen?

– Her kommer frivilligheten veldig sterkt inn, mener vi. Det offentlige må satse sterkere på frivilligheten. Da Welcome to Norway-bevegelsen ble satt i gang, så vi hvor mange som var villige til å legge ned tid og ressurser for å ønske flyktninger og innvandrere velkommen. Det er viktig at vi satser ordentlig på det området.

– Hva kan vi gjøre for å dempe konfliktnivået i innvandringsdebatten?

– Det er mye hatretorikk ute og går. Vi har sett hvordan unge kvinnelige forfatterdebutanter har fått gjennomgå i sosiale media, det er til å gåte over. Alle gode krefter må gå sammen og si at dette uakseptabelt. Det er veldig betenkelig at vi gir offentlig støtte til aviser som fremmer hatretorikk, HRS, Resett og de folka der. Det er kjempebetenkelig.

Edel-Marie Haukland:

  • Født 1997 i Bodø
  • Aktiv i partiet allerede fra tenårene
  • Nestleder i KrFU fra høsten 2018
  • Studerer til å bli prest ved Menighetsfakultetet


Talspersonen er en intervjuserie med ungdomspartienes innvandrings- og flyktningpolitiske talspersoner.