Lavest tilvekst av innvandrere i Norge siden 2005

Nordmenn liker innvandrere bedre enn før.

Innvandrere utgjorde 14,4 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2019, som tilsvarer 765.100 personer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den gjennomsnittlige andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var 17,7 prosent for hele landet ved inngangen til 2019.

Oslo på topp

Oslo kommune har den desidert største andelen med 33,4 prosent, mens Trøndelagskommunen Rindal har den laveste andelen på 3,4 prosent. Bydelene i hovedstaden med størst andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og Grorud, hvor andelen er over 50 prosent.

Av de fem største byene kommer Drammen nærmest Oslo med en andel på 29,4 prosent. Deretter følger Stavanger (22,8), Bergen (17,8) og Trondheim (15,8).

Flest fra Polen

Den største innvandrergruppen er polakker. 98.700 personer fra Polen var bosatt i Norge i 2018. Det er dobbelt som mange som den nest største gruppen, innvandrere fra Litauen, med 39.300 bosatte.

Svenskene er den tredje største gruppen med 35.600 personer. Innvandrere fra Syria utgjør den fjerde største innvandrergruppen med 30.800 personer.

Norskfødte med innvandrerforeldre talte 179.300 personer ved inngangen til 2019. Det er 9.300 flere enn året før. Denne gruppen utgjør nå 3,4 prosent av totalbefolkningen, mens tilsvarende andel i fjor var 3,2 prosent.

Veksten er lavere enn året før, men veksten både i 2016 og 2018 var spesielt høy og tallet er dermed tilbake på normalt nivå.

(©NTB)