Høyere nettoinnvandring enn fødselsoverskudd

 
Foto: New York Post
Siden 2005 har nettoinnvandringen til Norge vært høyere enn fødselsoverskuddet.
Blant de 55.100 barna som ble født i fjor hadde 9.300 foreldre som begge har innvandret til Norge. Dette tilsvarer en andel på 17 prosent. 
 
Fødselsoverskuddet i fjor, antall fødte minus antall døde, endte på 14.280, viser SSBs tall. Nettoinnvandringen endte på 18.100, noe som ga en folketallsvekst på vel 32.000.

I 2018 ble samlet fruktbarhetstall (SFT) for innvandrerkvinner målt til 1,87 per kvinne – som også er det laveste noen gang, ifølge SSB. SFT for kvinner uten innvandrerbakgrunn ble i 2018 målt til 1,50.

Nettoinnvandringen til Norge har vært høyere enn fødselsoverskuddet siden 2005. 2004 var det siste året Norge hadde høyere fødselsoverskudd enn nettoinnvandring med henholdsvis 15.750 flere fødte enn døde og 13.200 flere innvandrere enn utvandrere.

 
Ved årsskiftet var det 5.328.000 innbyggere i Norge.