Groruddalen får stort aktivitetshus

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) inntok gravemaskinen og markerte byggestarten på det nye flerbrukshuset
Foto: Tove Lauluten
Fredag markerte byrådsleder Raymond Johansen (AP) byggestart på det som skal bli et gigantisk flerbrukshus i Groruddalen.  
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Den nye bygningen i Groruddalen skal inneholde idrettshall, klubbhus, kultursal og barnehage. Bygget skal stå ferdig sommeren 2020.

Møteplass

– Ni av ti barn er innom idrett, men flere faller fra i ungdomstida. Idrett er mer enn sport, det er folkehelse og forebygging. Grorud flerbrukshus blir et spesielt kjærkomment tilbud til barn og unge i bydelen, men også en samlende møteplass på tvers av generasjoner, sier Raymond Johansen. 

Medlemmene av Grorud IL, som har fokusert på rekruttering av jenter til idrett, gleder seg til det nye flerbrukshuset på Grorud blir ferdig. Idrettslaget får et nytt klubbhus inkorporert i flerbrukshuset.

Gigantisk

Bygget blir kalt et flerbrukshus fordi det skal inneholde så mange ulike aktiviteter. Her kan beboerne møtes uavhengig av om de er mest interessert i idrett eller musikk. Grorud flerbrukshus får en sentral plassering på Grorud mellom Groruddammen og Grorud skole, i nær forbindelse til fotballbanene i området.

Det gigantiske flerbrukshuset vil ha et bruksareal på 4 600 kvadratmeter. 

I kommunens økonomiplan for perioden 2019-2022 planlegger byrådet å investere 6,2 milliarder i nye idrettsanlegg over hele byen. Oslo har et stort etterslep på anlegg, og mangler opp mot 500 anlegg for å ligge på landsgjennomsnitt, ifølge Byrådsleders kontor.