Stortinget avviser hatkrim-tiltak

Stortinget sluttet seg mandag til endringer i EUs Dublin-forordning. Endringene vil føre til at asylsøkere får behandlet sin søknad i den første staten vedkommende kommer til innenfor Schengen-området.
Foto: Andrea Puggioni
SV går for flere hatkrimgrupper i norsk politi. Tiltaket avvises imidlertid av flertallet på Stortinget.

SV fremmet i oktober et privat lovforslag der partiet ber Solberg-regjeringen styrke innsatsen mot hatkriminalitet. 

To måneder etter at SV fremmet sitt «dokument 8-forslag», stilte Norge til høring i FNs rasediskrimineringskomité (CERD). CERD ba Norge om å intensivere kampen mot hatkriminalitet. 

Forslagene går blant annet på at politiet, etter modell av Oslo politidistrikts spesialgruppe, må få fleire hatkrimgrupper. Norge bør også opprette en nasjonal koordinerende enhet som leverer og følger opp detaljert statistikk over saker, dommer og klager som omhandlar hatkriminalitet.

Satt en stopper

Ifølge Vårt Land uttalte Stortingets justiskomité i vinter følgende: 

Hatkriminalitet og hatefulle ytringer er alvorlig kriminalitet som må tas på alvor. Denne type kriminalitet rammer ikke bare det enkelte offer, men skaper utrygghet i samfunnet generelt.

Likevel setter flertallet på Stortinget, både på regjeringssiden og hos opposisjonen i Ap, en stopper overfor SV-forslaget. Regjeringspartiene vil ikke at justisministeren skal bli instruert til å opprette flere hatkrimgrupper i politiet, og Ap strekker seg bare til å støtte «at det gjennomføres systematisk og obligatorisk opplæring om hatkriminalitet i alle politidistrikt.»

I utakt

SVs medlem i justiskomiteen, Petter Eide, meiner Solberg-regjeringen og justisministeren er i utakt med Riksadvokaten. I innstillinga minner SV om at «hatkriminalitet er ett av de områdene som Riksadvokaten i rundskriv av 1/2018 uttrykkelig har sagt skal prioriteres».

Regjeringen og justisministeren er i utakt med Riksadvokatens innstilling, som støtter SVs dokument 8-forslag, mener SVs Petter Eide.
Foto : SV

– Ved å stemme ned forslaget viser regjeringa og Tor Mikkel Wara at de er i utakt med Riksadvokaten, og det er slett ikke bra, seier Eide.

Viktig å spre kapasitet

Opprettelsen av nye spesialgrupper for hatkriminalitet er ikke et nytt spørsmål.

I et intervju i Utrops nettutgave i juni 2018 mente Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter at det var viktig å spre denne spesialkompetansen.

– Vi trenger dessverre hatkrimgrupper av den typen vi har i Oslo i flere deler av landet, samtidig som hatkrimgruppa i Oslo etter hva vi vet trenger større kapasitet.