Forskere:

– Ekstremister må få ytre seg i offentligheten


Foto: Bob Jagendorf/Creative Commons
Vi stopper ikke hat med forbud og straff, men bør tillate at også ekstremister skal få ytre seg i det offentlige rom, mener forskere.

En stopper ikke ekstreme gruppers hat med straff. Politi og rettsvesen bør derfor i liten grad forhindre ekstremistiske grupperinger å ytre seg i offentligheten, mente forskere og samfunnsdebattanter da de møttes til debatt i Oslo i regi av Tankesmien Agenda i Oslo denne uka, melder forskning.no.

Ingen i panelet av forskere og samfunnsdebattanter mente det er grunnlag for å snakke om en oppblomstring av ekstremisme i Norge.

Jacob Aasland Ravndal, forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, minnet om at det det er lite kunnskap om dette. Ingen forskere kan derfor med sikkerhet si hvor mange ekstremister vi har i Norge.

Organisasjonsforbud, selv av ekstreme, blir et problem, mener Jacob Aasland Ravndal ved Senter for ekstremismeforskning.
Foto : UiO/C-REX - Senter for ekstremismeforskning

– Vi blir stadig mer tolerante. Men samtidig er det mange som har en følelse av at samfunnet blir stadig mer ekstremt, sier han til forskning.no.

Lite forskning om organisasjonsforbud

Ravndal peker på at det finnes lite forskningsbasert kunnskap om effekten av å forby organisasjoner.

– Selv om ideen er samfunnsfiendtlig, så blir forbud et problem. For hvilke idéer skal være forbudt? Hvem skal bestemme hva som er forbudt? uttalte han.

Å forby en organisasjon er å la ekstremistene vinne litt, mener Linda Noor, som er daglig leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk. Ekstremister ønsker nemlig ofte å destabilisere samfunnet, svekke indre samhold og skape polarisering.

– Vi må ha som et ideal at vi ikke må komme dit, sier Noor til forskning.no.

Klikk her for å lese hele saken på forskning.no