Sanner: Norge vil ikke følge Danmark og frata barn av IS-foreldre statsborgerskapet

Kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner er opptatt av at «barna skal ha anledning til delta på fellesarenaer der det snakkes norsk».
Foto: Regjeringen
Norge kommer ikke til å følge Danmarks eksempel og frata norske IS-foreldre og deres barn statsborgerskapet, fastslår integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Alle norske statsborgere har rett til å komme til Norge, og barn skal ikke lide for foreldrenes valg. Men, nordmenn som har gått i IS' tjeneste vil bli straffeforfulgt dersom de vender tilbake til Norge, sier Sanner i en epost til NTB.

Torsdag ble det kjent at den danske regjeringen og Dansk Folkeparti har inngått en avtale som vil gjøre det lettere å ta statsborgerskapet fra danske IS-krigere med dobbelt statsborgerskap og barna deres.

– Vi lager politikk for norske forhold, danske politikere må lage politikk som løser utfordringer for Danmark, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Frp støtter danskene

Høyres regjeringspartner Frp støtter i motsetning til Sanner danskene, og partiets innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim mener Norge bør vurdere å gjøre det samme.

– Disse foreldrene har flyttet fra Norge, tilsluttet seg et grusomt terrorregime og kjemper aktivt imot alle verdier vi står for, da bør de ikke inneha et norsk statsborgerskap, sier han til NTB.

Den danske avtalen innebærer også en endring i retten til å få statsborgerskap. Fram til nå har alle barn av danske statsborgere, inkludert fremmedkrigere, automatisk blitt danske. Men nå skal automatikken fjernes for barn som blir født i områder der det er ulovlig for danske statsborgere å oppholde seg, dersom foreldrene har reist inn ulovlig.

– Vendt Danmark ryggen

– Barna er født av foreldre som har vendt Danmark ryggen, og derfor skal de ikke tilhøre Danmark, mener den danske innvandringsministeren Inger Støjberg.

Også dette vil Engen-Helgheim innføre.

– Det er naturlig at barns statsborgerskap følger foreldrenes, derfor er det helt naturlig at barn som aldri har vært i Norge, heller ikke blir norske statsborgere dersom foreldrene mister sitt statsborgerskap, konkluderer han.

Frp skal behandle forslag om ny integrerings- og innvandringspolitikk på sitt landsmøte i mai.

Også Venstre er totalt uenig med Frp.

– Jeg mener Danmark går i helt feil retning i denne saken. Å overlate barn til en uviss skjebne i et krigsherjet land er en ansvarsfraskrivelse som ikke står seg moralsk, sier partiets parlamentariske nestleder Abid Raja.

Rystet

Redd Barna er rystet over tanken om å frata barn statsborgerskapet.

– Barna er uskyldige ofte i krigen, og skal ikke bli straffet for foreldrenes valg, sier generalsekretær Birgitte Lange.

Hun peker på at barn ifølge barnekonvensjonen har selvstendige rettigheter og ikke skal lastes for situasjonen foreldrene deres har satt dem i.

– Barn har rett til statsborgerskap. Det Danmark går inn for nå, vil gjøre barna statsløse, slår hun fast.

Det argumentet blåser Engen-Helgheim av.

– Ifølge Redd Barna er nesten alt et brudd på FNs barnekonvensjon, hevder han og påpeker at endringen kun gjelder IS-krigere med dobbelt statsborgerskap.

– Dermed vil barna få mulighet til å få statsborgerskap et annet sted, sier han.

Tok med barna

Ifølge det danske sikkerhetspolitiet PET har minst 150 personer reist fra Danmark til Syria og Irak siden 2012. Om lag en tredel har kommet tilbake.

PET mener også at noen danske kvinner tok med seg barna til krigssonen, og at noen har fått barn der.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anslår at rundt 30 personer med tilknytning til Norge fortsatt er med i IS. I tillegg er det anslått at rundt 40 IS-barn har mor eller far som bodde i Norge før de dro.

(©NTB)