Lavere medborgertillit blant innvandrere

Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker, viser en fersk SSB-analyse (illustrasjonsbilde).
Foto: Unsplash/Josh Adamski
22 prosent av innvandrerne har liten tillit til andre mennesker, mens det samme bare gjelder seks prosent i befolkningen generelt. P

Arbeidsledighet, dårlig råd og diskriminering reduserer tilliten, går det frem av en analyse fra SSB.

Innvandrere fra ulike land har også forskjeller i tillitsnivå. Innvandrere fra Polen og Tyrkia har de største andelene med liten tillit, mens innvandrere fra Sri Lanka har den største andelen med stor tillit.

Tidligere analyser har vist at innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen som helhet på områder som sysselsetting, arbeidsforhold, boligstandard, økonomi, helse og sosial kontakt. 

Rapporten om levekår blant innvandrere (LKI-rapporten) viser at gjennomsnittet av innvandrere uttrykker betydelig mindre tillit til andre mennesker enn det befolkningen som helhet gjør.

Mer enn hver femte innvandrer (22 prosent) uttrykker liten tillit til andre mennesker, som er nesten fire ganger så mange som i befolkningen (seks prosent). I den andre enden av skalaen uttrykker bare hver fjerde innvandrer stor tillit, halvparten så mange som i befolkningen, hvor annen hver av de spurte sier de har stor tillit til andre mennesker.

Klikk her for å lese analysen