Fremmer stemmerett mot “danske tilstander”

Fakhra Salimi. leder for MiRA-Senteret, er som alltid kampklar på Kvinnedagen. I år gjentar de fjorårets hovedparole: "Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!"
Foto: Claudio Castello
– Altfor mange kvinner med innvandrerbakgrunn vet ikke at de har makt til å påvirke politikken i Norge gjennom stemmeretten, sier Fakhra Salimi, leder for MiRA-Senteret.

Under slagordet Bruk din stemmerett – gjør en forskjell lanserte MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner sin valgkampanje tirsdag.

Gjennom kampanjen oppfordrer senteret alle til å bruke stemmeretten sin og stemme frem politikk for solidaritet, likestilling og mangfold ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg.

– En stor andel av minoritetskvinner i Oslo er ikke klare over at de har makt til å endre politikken. Fra i dag og frem til valgdagen 9. september kommer vi til å ha debatter, dialogmøter og stands i alle viktige bydeler i Oslo. Vi skal mobilisere til valgdeltakelse, og gå på hjemmerunder hos folk, sier Salimi til Utrop.

Vi som minoriteter må ta ansvar for å sette oss inn i politikken, var budskapet fra Khamsa Ali (med megafon), som var en av talerne i dag på Grønland torg.
Foto : Claudio Castello

Stemmeretten er det eneste vi kan bruke nå til å endre den politiske utviklingen som vi ser i Norge

– Stem for mer rettferdighet

– Hvorfor er det spesielt viktig å få minoritetskvinner til å stemme?

– Stemmeretten er det eneste vi kan bruke nå til å endre den politiske utviklingen som vi ser i Norge. Jeg tenker på at Norge stadig nærmer seg danske tilstander. Vi har fått en strammere innvandringspolitikk, økende fordommer, mer rasisme og stereotypier, og negativ budskap til befolkningen om at innvandring er et problem. Vi må snu denne trenden, og det kan vi gjøre gjennom stemmegivning.

Salimi mener tiden er riktig for at minoriteter, og særlig minoritetskvinner som har ytt til Norge, nå begynner å nyte de politiske fruktene av det de har bidratt med.

– Folk som oss har også vært med på å bygge den norske velferdsstaten. Hvis ikke vi hadde kommet hit på 60- og 70-tallet som billig arbeidskraft så hadde ikke Norge hatt den. Nå er tiden kommet for at vi skal begynne å nyte denne velferdsstaten og dette samfunnet som vi har bidratt til, istedenfor at vi blir hetset og at våre barn ikke får de samme muligheter som alle andre barn.

Vil få opp valgdeltagelsen

Khamsa Ali, som er prosjektmedarbeider på MiRA-Senteret, viste til i sitt appell at kvinner med innvandrerbakgrunn statistisk sett har lavere valgdeltakelse.

– Færre med permanent opphold i Norge, som kan stemme ved kommunevalg, stemmer. Dette skal vi gjøre noe med.

Hun uttrykte også ønske om at minoriteter også skal bruke sin stemmerett.

– Vi som minoriteter må ta ansvar for å sette oss inn i politikken, prosessene som utgjør politikken, hva de ulike partiene står for, og hvordan politikken påvirker oss.