Flyktninger bosettes raskere enn tidligere

Etter at Frp overtok makten på asylfeltet, har flere fått innvilget opphold. På bildet: Flyktninger i Hellas sultestreiker i protest mot dårlige forhold.
Norske kommuner bosatte nesten 5.000 flyktninger i fjor, viser en årsrapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Årsrapport for bosetting av flyktninger, som er utarbeidet av IMDi, viser at 83 prosent av alle flyktninger ble bosatt innen seks måneder etter vedtak om opphold.

Sammenlignet med 2017, så er dette en oppgang på 7 prosent. Det ble bosatt til sammen 4.903 personer, noe som ifølge IMDi var i tråd med bosettingsbehovet.

Raskere integrering

– Dette er gode nyheter. Rask bosetting av flyktninger legger grunnlag for raskere integrering i lokalsamfunn. Jeg vil berømme innsatsen til norske kommuner i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger, sier avdelingsdirektør Halwan Ibrahim i bosettings- og kvalifiseringsavdelingen i IMDi.

Målet til IMDi er at 90 prosent av alle flyktninger skal være bosatt innen seks måneder etter de har fått vedtak om opphold.

Flyktningene som ble bosatt i 2018 var fra 44 ulike nasjoner, i tillegg kommer de som er statsløse. Ifølge årsrapporten var tre største nasjonalitetsgruppene syrere, kongolesere og eritreere.

I fjor ble 2.480 overføringsflyktninger bosatt, som også er kjent som kvoteflyktninger. I tillegg ble det bosatt 194 enslige mindreårige, hvor 35 ble bosatt av Bufetat.