Det tar lengre tid for innvandrere med mastergrad å komme seg i jobb

Dette gjelder folk i alderen 20 til 66 år og er beregnet over perioden 2015 til 2022.
Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartemente
Innvandrere som har fullført en mastergrad for å få relevant jobb. Det er lengre enn befolkningen ellers.

Det tar typisk tolv måneder for innvandrere som har fullført en mastergrad for å få relevant jobb. Det er lengre enn befolkningen ellers.

Til sammenligning tar det ti måneder for norskfødte med innvandrerforeldre å få en relevant jobb, mens det tar i snitt åtte måneder for den øvrige befolkningen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Resultatene gjelder bosatte i alderen 20 til 66 år og er beregnet over perioden 2015 til 2022.

35 prosent av innvandrerne hadde en relevant jobb to år etter fullføring av mastergraden. Det samme gjaldt for 48 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre og 52 prosent av befolkningen ellers.

Blant innvandrere bruker menn og kvinner omtrent like lang tid, mens blant norskfødte med innvandrerforeldre og befolkningen ellers bruker menn omtrent én måned lengre enn kvinner.

To år etter fullføring av mastergraden hadde rundt 65 prosent av innvandrerne en jobb, selv om den ikke nødvendigvis var relevant for utdanningsnivået. Til sammenligning gjaldt det samme for nesten 82 prosent av de norskfødte med innvandrerforeldre, og over 89 prosent av befolkningen ellers.