– De papirløse må få helsehjelp

Flere fastleger med innvandrerbakgrunn i små kommuner.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Tirsdag 9. april signerte over 2000 helsearbeidere over hele Norge et opprop på nettet hvor de protesterer mot at mennesker uten oppholdstilatelse ikke har rett til de samme helsetjenestene som resten av befolkningen.

Ifølge Dagsavisen er det de største organisasjonene i Helse-Norge som står bak oppropet: Den norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Psykologiforening, Leger uten grenser, Kirkens Bymisjon og Norsk Folkehjelp. 

Strider mot all yrkesetikk

Dagsavisen skriver at det går fram av oppropet at helsepersonell mener de blir utsatt for et stort dilemma når de må nekte mennesker helsehjelp fordi de ikke har papirene i orden. De mener det strider mot all yrkesetikk og den plikten de har til å hjelpe. 

Torsdag ettermiddag har 2564 signert oppropet. 

Les mer om oppropet til helsearbeiderne .