Varaordfører i Oslo beskyldes for rasisme

0Shares

-Det er vanskelig å ha en seriøs debatt på bakgrunn av dette forslaget, som inneholder nedsettende, krenkende, usanne påstander og formuleringer om en stor del av Oslos befolkning. En del av dette kan karakteriseres som den nye rasismen, sa RVs Athar Ali fra talerstolen.

Khalid Mahmood i Arbeiderpartiet:

-For første gang skammer jeg meg over å være medlem av byens øverste folkevalgte organ, med en varaordfører som kommer med så graverende og injurierende beskyldninger mot Oslo-borgere med en bestemt religion, sa han.

-Mange beskyldninger er tragisk nok lik de beskyldningene som Leon Bodds religion (jødedommen, red.anm.) ble utsatt for og stigmatisert av nazistene i sin tid. Mange forslag har samme argumentasjon som Stalin brukte, fortsatte Mahmood.

Høyres Aamir Sheikh:

-Man må være forsiktig med en sånn type språkbruk. Man må debattere temaet på en ryddig, saklig og forsiktig måte uten å beskylde noen for rasisme, sa han med klar adresse til Ap. og RV.

Akhtar Chaudhry (sv):

-Jeg ville valgt en annen ordbruk enn både Ali og Kristiansen. Det er klart at Fr.p. har noen undertoner som lett kan forveksles med “rasisme light”. Derfor er det viktig at alle i alle leirer er bevisste over språkbruken, særlig vi som leder denne byen, sa han.

(Kilde: Aftenposten)