Tiltaksplan for integrering i Oslo

Bystyret vedtok nylig en tiltaksplan for integrering av minoritetsgrupper i Oslo.

Planen inneholder bl.a.:  • Gratis kjernetid i barnehage for alle fire- og femåringer.

  • Samlingssteder og kulturtiltak for ungdom fra alle grupper skal etableres.

  • Frivillige grupper og organisasjoner skal få ressurser til å trekke foreldre med minoritetsbakgrunn med i arbeidet.

  • Idrettslag med tiltak for å integrere minoritetsungdom i nærmiljøet får støtte fra kommunen.

  • OXLO-kampanjen videreutvikles.