SV ønsker egen handlingsplan mot islamofobi

Marian Hussein er Stortingsrepresentant for SV.
Foto: Ram Gupta
Marian A. Hussein, leder for SVs inkluderingsutvalg, og stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) inviterte forrige uke til innspillsmøte om en egen handlingsplan mot islamofobi.

Etter at regjeringen i 2016 lanserte Norges første handlingsplan mot jødehat, har både Likestillings- og diskrimineringsombud og samfunnsdebattanter tatt til orde for en tilsvarende plan mot muslimhat eller islamofobi.

På landmøtet i mars gikk SV går inn for en egen handlingsplan mot islamofobi etter en følelsesladet debatt. Med det er SV det første stortingspartiet som krever en slik handlingsplan.

Samtidig som SV ønsker en egen handlingsplan mot islamofobi, har Stortinget også vedtatt å be Solberg-regjeringen utarbeide og iverksette en ny, nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering.

På innspillsmøtet fikk Hussein og Øvstegård klare råd om at en egen plan mot islamofobi var langt å foretrekke framfor å innlemme islamofobi i planen mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering. En egen plan vil være et viktig symbol på at man tar kampen mot islamofobi alvorlig, lød oppfordringene, skriver Vårt Land.