Anbefaler traumekurs for unge asylsøkere

Mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd å bli utnyttet.
Foto: Derek Mindler
Forskning viser at 50-70 prosent av enslige mindreårige asylsøkere har så mange symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) at de trenger hjelp. Til sammenligning er tallet blant norske tenåringer rundt én prosent, skriver Folkehelseinstituttet.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Folkehelseinstituttet har undersøkt om et kurs i psykologiske mestringsteknikker kan minske traumerelaterte psykiske plager blant asylsøkende barn og enslige mindreårige flyktninger med opphold i Norge. 

Lammet av frykt og bekymring

Forsker Brit Oppedal ved Folkehelseinstituttet forteller at effekten av kurset Teaching Recovery Techniques (TRT) er varierende. Enslige, mindreårige flyktninger med opphold hadde best utbytte av kurset. Også flere av de enslige asylbarna på mottak rapporterte om bedre livskvalitet. En del ga imidlertid uttrykk for at kurset ikke hjalp dem. Disse ungdommene var ikke i stand til å lære eller huske teknikkene på grunn av frykt og bekymring for å bli sendt tilbake til hjemlandet.

– Det er ikke tvil om at disse ungdommene trenger hjelp. De har skåret høyt på PTSD-symptom i utgangspunktet, og de gir tydelig uttrykk for at de også sliter med angst og depresjon, sier forsker Brit Oppedal ved Folkehelseinstiuttet.

– TRT-manualen er ikke beregnet på denne klientgruppa, men bør tilpasses dem.

Mareritt og søvnproblemer

Folkehelseinsituttet anbefaler i sin rapport at kurset blir tilbudt samtlige asylsøkende og barn med opphold. Og også til unge og voksne med fluktbakgrunn som sliter med traumerelaterte, psykiske plager. Oppedal mener kurset bør etableres som ett av tiltakene i det kommunale helsevesenet.

TRT-kurset består av fem møter med fem til 15 deltakere i alderen 8 år og oppover. To av møtene handler om påtrengende minner, tanker, mareritt og flashbacks. Ett møte tar for seg problemer med å slappe av, konsentrere seg eller sove. De to siste møtene tar opp barnas unngåelsesatferd, det vil si at de prøver å unngå situasjoner som kan minne dem om de vonde opplevelsene fra krigen eller flukten.

Foreldrene får tilbud om to opplæringsmøter slik at de lettere skal kunne snakke med barna om de traumatiske opplevelsene og for å kunne følge dem opp med hjemmeoppgaver og de praktiske teknikkene de lærer.

– Mange av foreldrene ga uttrykk for at de også hadde traumerelaterte psykiske plager og at de også hadde behov for et TRT-kurs, sier forsker Brit Oppedal ved Folkehelseinstituttet.

Les mer om mestringskurset (FHI)