– Innvandringsfiendtlige og illiberale en trussel

Går ut mot innvandringsfiendtlige og illiberale krefter: Stanford-professor Larry Diamond er en av gjestene under årets Oslo Freedom Forum.
Foto: Claudio Castello
Statsviter og demokrati-ekspert med en advarende pekefinger under Oslo Freedom Forum.

Årets utgave av Oslo Freedom Forum ble åpnet mandag, og varer frem til onsdag.

En av talerne under plenum var den amerikanske statsviteren og professoren Larry Diamond.

Stanford-professoren regnes som en autoritet på demokratiseringsprosesser i utviklingsland, og har skrevet boken Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency. I foredraget viste han til de fire store farene har ser for liberale demokratier og liberale verdier. 

– En av dem er det stadige fremadstormende ytre høyre i Vesten, som bygger seg opp på hard anti-innvandringsretorikk som del av sin verdikamp. 

Illiberale vinner frem

Fremadstormende regimer som Kina og Russland, og innflytelsen de bygger seg opp, setter også den liberale verdensorden under press, mener professoren.

– Et nytt kjennetegn er at slike autoritære regimer bruker aktivt digitale kontrollteknikker og desinformasjon for å oppnå sine mål, gjerne for å splitte og polarisere diskursen i liberale demokratier. 

Stanford-professoren mente at eroderingen av demokratiet i Vesten, og særlig i USA, hjelper de illiberale og autoritære kreftene.

– Vi ser en økende tendens til at demokratiske normer blir angrepet, som en del av denne prosessen.

Samtidig kom han med en håpefull vending.

– Vi kan gjøre det som USAs president under borgerkrigen Abraham Lincoln snakket om i sin samtid, og stå opp for “en ny fødsel for friheten”. For å få dette til er vi nødt til å forene oss i et felles demokratisk prosjekt. Vi må se til at frihet, ansvarlighet, toleranse og rettssikkerhet for alle borgere er del av dette prosjektet. Og vi må også forenes på tvers av ulike skillelinjer for å kunne ta til motmæle mot de autoritære og illiberale kreftene.