De aller fleste missliker å trene

De fleste som trener synes det er et ork. Vi trener på treningsstudio kun fordi vi må, skriver Adresseavisen.

Dette har forsker Kari Steen-Johnsen kommet fram til i doktorgradsprosjektet “Idrettslige livshistorier”.

Steen-Johnsen dybdeintervjuet kvinner og menn mellom 30 og 65 år, som trener aerobic og fitness hos treningskjedene Elixia og SATS.

De fleste sa at den viktigste grunnen til å trene, er å holde seg i god form. På spørsmål om de syns det er gøy å trene, svarte de aller fleste nei. “Men jeg føler meg vel etterpå”, føyde de til.

–Vi trener fordi vi bør og må. Det er mer legitimt å si at det er helsemessige årsaker til at man trener, enn å innrømme at det er fordi man vil ta seg bedre ut. Slanking er tabubelagt, sier forskeren ved Norges idrettshøgskole