Ønsker at flere innvandrerne blir gründere

Integreringsminister Jan Tore Sanner vil se på saken som omfatter norsk-bosnieres pensjonstap.
Foto: Ram Gupta
Regjeringen vil ha flere innvandrere som skaper sine egne arbeidsplasser. Og da er det viktig å ha gode forbilder å se opp til, mener integreringsminister Jan Tore Sanner.
0Shares

– Vi er nødt til å få frem de gode historiene, selv om det er utfordringer knyttet til innvandrere og arbeidsliv, sa integreringsminister Jan Tore Sanner til Utrop under gårsdagens innspillskonferansen om mangfold i norsk gründerskap, avholdt på Kanonhallen i Oslo.

– Konferansen i dag har vært viktig fordi mange av de som kommer til Norge har med seg kunnskap og erfaring som kan være verdt for norske bedrifter. Vi ser gjerne til at flere med minoritetsbakgrunn starter opp sine egne bedrifter, og at de på lang sikt kan bidra til verdiskapningen i Norge, la han til.

Viktig å ha rollemodeller

Skal dette kunne bli en realitet, så er rollemodeller viktige, mente Sanner.

Rollemodeller er viktige fordi det vil vise andre at det er mulig å komme seg opp og frem i det norske samfunnet.

– Rollemodeller er viktige fordi det vil vise andre at det er mulig å komme seg opp og frem i det norske samfunnet. Mangfold gjør oss bedre, fordi det finnes mange talenter der ute som vi trenger.

– Er debatten rundt innvandrere og sysselsetting for mye preget av utfordringsfokus fremfor suksesshistoriene?

– Vi hører ofte om utfordringene, problemene og om de som ikke lykkes. Jeg håper at mediene vil bli flinkere til å løfte suksesshistoriene, for de er det mange av. 

Gründertanken først

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener nærings- og gründertanken må komme før tanken om mangfold.

Nærings-og gründertanken må være på plass før mangfoldsfokuset, mente næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her fotografert under workshopen under konferansen.
Foto : Claudio Castello

– Vi må ha generelle programmer og generelle ordninger for alle som har lyst til å starte opp for seg selv. Etter at dette er på plass, kan vi se om vi klarer å treffe folk med blant annet minoritetsbakgrunn. Noe av det vi har diskutert mest her, er hvordan man kobler folk på de nettverkene som kan hjelpe deg med å realisere ditt potensiale.

– Er egne støtteordninger veien å gå?

– Spørsmålet vi også må stille oss er om de vanlige støtteordningene vi har treffer hele befolkningen. Om vi klarer å bruke dem til å rekruttere folk til næringslivet fra hele befolkningen. Noe ganger er ikke dette tilfelle. Men jeg tror det ville være en dårlig idé å ha et eget program hvor du samler 20 stykker med minoritetsbakgrunn for å lære dem å være gründere.

– Hvordan får man til en mer inkluderende gründerkultur?

– Jeg tror det handler om å koble idéer på nettverk og kapital. En av de tingene vi har snakket om her under workshopene, er hvordan vi skal få etablerte bransjer som maritim næring, industri og finansnæringen til å bli enda flinkere til å gå ut, jobbe og sparre sammen med gründermiljøene.

Handler om norsk konkurranseevne

Amela Koluder, merkevareutvikler i Tine, sier hun merker en viktig forskjell fra tidligere konferanser og møter hvor mangfoldskompetanse har vært tema.

– Nå er det mange flere som fremsetter mangfold som en forutsetning for vekst og innovasjon på agendaen. Det er så mange krefter blant politikere og i næringslivet som har samlet seg og viser vilje til tiltak. Jeg ser at mange flere har blitt obs på mangfold som en viktig komponent for å få Norge på det internasjonale næringskartet.

Tines sjef for merkevareutvikling, Amela Koluder, og lokalpolitiker Mohamed Amaleti (Ap) var på plass under innspillskonferansen.
Foto : Claudio Castello

Samfunnsdebattant og lokalpolitiker i Fredrikstad Ap, Mohamed Amaleti, ser også for seg muligheter ved å ha et åpent og inkluderende næringsliv.

– Næringslivet er også en del av samfunnet, og her handler det om å skape et samfunn som rommer alle. Mange innvandrere er en ressurs, men disse ressursene kommer ikke i bruk. Mange kjenner heller til mulighetene man har i Norge. 

Spørsmål om holdninger 

– Kan tiltak som hospiteringsplasser i privat sektor være på sin plass for å få flere innvandrere ute i jobb?

– Her handler det om holdninger på veldig mange nivåer. Å forstå at mangfold gir en konkurransefordel og at Norge opererer i en internasjonal arena, er det første man må ta til seg. Så er det også en jobb i seg selv å styre mangfold på en arbeidsplass kontra det å ha en homogen gruppe. Her kreves det mer ressurser, men det vil også gi gode resultater.

For å få inn mer mangfold , er det også viktig å stimulere ledere til å ta seg tid til å anvende mangfoldskunnskaper, legger hun til.

– Vi trenger både regjeringsinnsats og møteplasser, i tillegg til ildsjelene der ute som gjør en god jobb, sier Koluder.

Selvmotivasjon

God mangfoldsledelse og god mangfoldsrepresentasjon handler ikke bare om tilrettelegging, men også om viljen til å selv lykkes. 

Tyrkiskfødte Tugushan Alp kom til Norge fra Istanbul i 2000. Han driver med urbant landbruk i Molde, med salatproduksjon i et tilfluktsrom under jorden.

Urban bonde Tugushan Alp er positiv til hjelpetiltak, men mener suksess for gründere handler mye om selvmotivasjon.
Foto : Claudio Castello

– Bygg nettverk og finn åpninger, er hans råd til andre med innvandrerbakgrunn som går med en drøm om å starte eget firma.

Han mener selvmotivasjon er den viktigste drivfaktoren for den som vil drive for seg selv.

– Gründerverdenen handler om å ville, om å ha eget driv og se verdien i seg selv og en idé som man vil gjøre til noe konkret, sier han.