Færre innvandrere går på kontantstøtte

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Færre med innvandrerbakgrunn er på kontantstøtte nå enn i 2016, og bruken av ordningen er rekordlav.

2018 var året med lavest andel kontantstøttemottakere siden ordningen ble innført for 20 år siden, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2017 ble det gjennomført to endringer i regelverket for kontantstøtte som påvirket bruken av ordningen betydelig.

– Regelverksendringen bidro til at det fra 2016 til 2018 var en kraftig nedgang i andelen kontantstøttemottakere blant barn med innvandrerbakgrunn, skriver SSB.

Flere nyankomne i jobb

I 2018 ble det utbetalt kontantstøtte for 28 prosent av barn med innvandrerbakgrunn, mot 45 prosent i 2016. Bakgrunnen for botidskravet var å bidra til at nyankomne innvandrere raskt kommer seg i jobb.

Samtidig viser også tallene en liten økning blant barn uten innvandrerbakgrunn.

– Økningen kan ha en sammenheng med at satsene ble oppjustert året før. Vi har også i tidligere sett at en økning i andel mottakere sammenfaller med økte satser, skriver SSB.