– Rasismeparagrafen hører ikke hjemme i et liberalt demokrati

 
Foto: Innhold
– Vi oppfordrer Stortinget til å oppheve § 185, skriver flere samfunnsdebattanter i et opprop om rasismeparagrafen.
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

En opprinnelig tekst ble først publisert på opprop.no, før en nypublisering i Aftenposten.

– Rasismeparagrafen (…) hører ikke hjemme i et liberalt demokrati. Vi oppfordrer derfor Stortinget til å oppheve § 185, skriver et flere titalls samfunnsdebattanter bak oppropet.

En av årsakene, ifølge oppropforfatterne, er at paragrafen er vagt formulert.

– Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer». Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere. Denne uklarheten skaper en fundamental usikkerhet om hvor ytringsfrihetens grense går.

Kan gi mer selvsensur

Videre argumenterer forfatterne bak oppropet at ingen bør straffes for meningsytringer alene.

– I en liberal offentlighet kan alle oppleve seg utsatt for krenkende ytringer, også av hatefull art. Men slikt ubehag er prisen man må betale for å leve i et fritt, meningsmangfoldig samfunn, skriver de i Aftenposten.

– Vi frykter at den økte bruken av § 185 vil resultere i omfattende selvsensur og dermed en forringelse av den brede samfunnsdebatten, legger de til.

Undertegnet:

Thorkil H. Aschehoug, jurist
Arnt Folgerø, pensjonert journalist
Stig S. Frøland, professor em. i medisin
Sverre Heim, professor i medisin
Pål Kraft, professor i psykologi
Vetle Lid Larssen, forfatter
Kjell Madsen, førstelektor i filosofi
Bernt T. Oftestad, professor em. i kirkehistorie
Jørgen Sandemose, gjesteforsker, filosofi
Reidun Sirevåg, professor em.
Erling S. Skaug, professor em. i kunstteknologi
Tommy Sørbø, kunsthistoriker/forfatter
Øystein Sørensen, professor i historie
Pål Veiden, 1.  amanuensis sosiologi
Nina Witoszek, forskningsleder
Elin Ørjasæter, dosent i HR og arbeidsliv

Oppropet er forfattet av initiativtagere Carl Müller Frøland, idéhistoriker/forfatter og Nina Hjerpset-Østlie, redaktør for Gjenstridig.no.

Les også motkronikken «Sterkt misvisende informasjon i opprop», skrevet av Sindre Bangstad, Rune Berglund Steen og Ervin Kohn i Aftenposten.