Viderefører flerkulturell fødselshjelp

Årets kull med flerkulturelle fødselshjelper (doula) har gjort seg ferdige før sommerferien. Til høsten vil de hjelpe 25 nyankomne kvinner.
Foto: ous-hf.no
I snart to år har et prosjekt med flerkulturell doula (fødselshjelp) vært tilgjengelig på Oslo universitetssykehus (OUS).
0Shares

Nå videreføres tilbudet, kjent under navnet Sårbar, gravid og ny i Norge- trygg under fødsel med flerkulturell doula.

Tilbudet er et helsefremmende og forebyggende tilbud som er et viktig supplement til kvinner som er i en sårbar livssituasjon. Tilbudet er rettet til nyankomne kvinner som kan bli kjent med en flerkulturelle doula i svangerskapet og som blir med henne under fødsel. 

Helsedirektoratet har gitt tilskudd til et nasjonalt prosjekt, noe som gjør at OUS kan videreutvikle og utvide dette tilbudet til Ahus, St.Olav, Drammen og Haukeland i første omgang.

Vi er glade for at tilbudet blir videreført i sykehuset.

Gode tilbakemeldinger

Ifølge en pressemelding fra Oslo universitetssykehus har man hatt gode tilbakemeldinger fra helsepersonell, de flerkulturelle doulaene selv, samt fødekvinnene og familiene.

– Vi er glade for at tilbudet blir videreført i sykehuset, sier Marit Stene Severinsen i Likeverdige helsetjenester i en pressemelding fra Oslo universitetssykehus.

Nytt kurs er i gang, og til høsten står OUS klar med 25 flerkulturelle doulaer som er kurset. OUS vil kunne tilby flerkulturell doula til nyankomne sårbare kvinner i 14 ulike språk: arabisk, somali, tigrinja, urdu, dari, fransk, swahili, persisk, pashtu, amhari, punjabi, hindi, farsi og sorani.

Tidligere i Utrop: Viderefører fødselshjelp for innvandrerkvinner