Ny muslimsk samtalepartner på OUS

Norsk-marokkanske Yasmine Morchid er ny muslimsk samtalepartner på OUS.
Foto: ous-hf.no
Yasmine Morchid er 26 år gammel og ny samtalepartner ved OUS.
0Shares

Yasmine kommer fra et hjem med forskjellige kulturer og har en familie med forskjellige trosoppfatninger. Moren kommer fra Nord-Norge og faren er fra Marokko.

Dermed har hun selv opplevd at helse i tilknytning til tro og kultur kan forstås og oppfattes forskjellig, avhengig av hvilket verdens- og livssyn vi har. 

– Jeg mener vi trenger åpenhet, toleranse, empati, tålmodighet og ikke minst fokus på menneskeverdet, for å unngå konflikt i kommunikasjon og samtale med andre, sier Morchid til ous-hf.no.

Viktig med muslimsk samtalepartner

Morchid mener det er viktig med en kvinnelig muslimsk samtalepartner i teamet fordi det kan være godt for muslimske kvinner å snakke med en fra eget trossamfunn som forstår kvinnenes rolle i denne trosretningen. 

– Dessuten kan det føles mer naturlig å snakke åpent til en annen kvinne om enkelte helseproblemer, påpeker hun.

Tilbudet om samtalepartnere er et supplement til sykehusprestene. Pilotprosjektet ”Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus”, ble startet av OUS og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i 2011, for å tilby et likeverdig tilbud til pasienter og pårørende som identifiserer seg med andre tros- eller livssynssamfunn.